Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

73.2 Mere om registrering hos virksomheder med produktion efter primærproduktion

 

Fodervirksomheder skal registrere og opbevare dokumentation om deres produktion og kontrol.  Dokumentationen skal vise, om de kritiske punkter i produktionen bliver styret og supplerer virksomhedens kvalitetskontrol. Resultaterne af kontrollen skal opbevares, så det er muligt at spore produktionshistorien for hvert parti foder samt bidrage til at afdække årsag og placere ansvar ved en reklamation.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Registrering, punkt 2, a)


Registreringer for kritiske punkter skal ikke forveksles med registreringer for kritiske kontrolpunkter (CCP'er), med flere bestemmelser for dokumentation. Læs mere i afsnit 72.1 Procedurer m.v. for produktion på fodervirksomheder efter primærproduktion og i afsnit 78. HACCP-system på fodervirksomhed.

 

Fodervirksomheden skal også registrere følgende for hvert produkt:

  • Produktets art, eventuelt navn og mængde.
  • Dato for produktion af produktet.
  • Partinummer eller nummer på en bestemt del af produktionen ved kontinuerlig fremstilling.
  • Art/navn og mængden af det leverede produkt.
  • Partinummer af produktet.
  • Navn og adresse på virksomhed eller landbruger, som har modtaget produktet.
  • Leveringsdato af produktet.

Samt fyldestgørende oplysninger om hvert foderstof (råvare/ingrediens), som indgår i produktet:

  • Foderstoffets art, eventuelt navn, mængde og partinummer (eller anden entydig identifikation).
  • Navn og adresse på leverandør af hvert indgående parti foderstof i det producerede foder.


Et parti af et indgående foderstof i produktionen kan bestå af to eller flere partier, som virksomheden har modtaget og samlet. Fx sojamel fra to importer. Virksomhedens registreringer skal da gøre det muligt at identificere de oprindelige partinumre (eller anden entydig identifikation, fx skibsnavn) og leverandøroplysninger for hvert indgående foderstof i hvert parti produceret foder.


Eksempler på indgående foderstoffer i produktion af en forblanding er: to eller flere fodertilsætningsstoffer, eller fodertilsætningsstoffer og fodermidler.


Eksempler på indgående foderstoffer i produktion af en foderblanding er: fodertilsætningsstoffer, forblandinger og fodermidler eller tilskudsfoder og fodermidler.


Eksempler på indgående foderstof i produktion af et fodermiddel er: et fodermiddel (fx helt korn som dampbehandles og valses til flager), et fodermiddel og et fodertilsætningsstof (fx fiskemel som tilsættes en antioxidant) eller fodermidler (fx fedtblandning af forskellige fiskeolier fra hhv. blåhvilling og brisling).


Foderhygiejneforordningen, bilag II, afsnit Registrering, punkt 2, b)Virksomheden bør også registrere navn og adresse på eventuelle eksterne transportører eller virksomheder, der har oplagret foderet. Fx ved reklamation for foder, der har været håndteret som løsvare efter produktion på virksomheden.


Fodervirksomheder skal registrere og opbevare de relevante oplysninger om aktiviteter, kontrol og produkter i en passende periode. Perioden kan fx afhænge af den deklarerede holdbarhed, eller hvilket formål foderstoffet er markedsført til.

 

Se mere:

 

73.1 Registrering af oplysninger hos fodervirksomheder efter primærproduktion

73.3 Flere eksempler på registreringer i fodervirksomheder efter primærproduktion