Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

73.1 Registrering af oplysninger hos fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Alle fodervirksomheder inklusive dem, hvor foderet ikke på noget tidspunkt befinder sig i deres faciliteter, skal opbevare relevante registreringer om bl.a. køb og salg, så det er muligt effektivt at spore fra modtagelse til levering. Eksportører skal også registrere oplysning om bestemmelsesstedet i tredjelandet. Virksomheder med produktion skal registrere relevante data om produktionerne.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Registrering, punkt 1


Eksempler på relevante registreringer ved køb og salg:

  • Produktets art, eventuelt navn og mængde.
  • Produktets partinummer (for produkter, der skal markedsføres med partinummer).
  • Navn og adresse på producent eller leverandør af produktet.
  • Navn og adresse på eventuelle eksterne transportører eller virksomheder, der har oplagret foderet.
  • Navn og adresse på virksomhed eller landbruger, som har modtaget foderet.

For at sikre en effektiv sporing skal virksomheder, der samler partier af foder, dokumentere dette i deres registreringssystemer. Fx hvis en fodervirksomhed ikke holder modtagne partier adskilt, men indlagrer et nyt parti foder oven i et oplagret parti, fx rapskage løsvarer.


Ved sammenlægning af to forskellige partier opstår et nyt parti, dvs. et sammenlagt parti.  Læs mere i afsnit 17.7 Hvad et parti er og i afsnit 77. Sporbarhed af foder.


Der er supplerende bestemmelser om registreringer hos fodervirksomheder med produktion.


En fodervirksomhed med andre aktiviteter end produktion bør vurdere behovet for tilsvarende registreringer fx for at kunne afdække årsag og placere ansvar ved en eventuel reklamation. Det kan fx være virksomheder, der tørrer foder ved direkte kontakt til luftstrøm fra brændstofkilden (andre end naturgas), pakker eller ompakker foder.


Virksomhedens registrerede oplysninger om aktiviteter, kontrol og produkter skal opbevares i en passende periode. Perioden kan fx afhænge af den deklarerede holdbarhed, eller hvilket formål foderstoffet er markedsført til.


Læs mere:


73.2 Mere om registreringer hos fodervirksomheder med produktion efter primærproduktion

73.3 Flere eksempler på registreringer i fodervirksomheder efter primærproduktion