Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

72.2 Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduk-tion

 

​Virksomheden skal have skriftlige procedurer og instrukser, som beskriver de forskellige processer i produktionen af foderet. Procedurerne skal bidrage til at undgå eller minimere risiko for krydsforurening og fejl i produktionen.


Virksomheden skal sørge for, at der er tilstrækkelige og velegnede midler til at føre kontrol undervejs i produktionen.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, afsnit Produktion, punkt 3


Det kan fx være kontrol af tekniske eller organisatoriske foranstaltninger for at minimere krydsforurening af et foder, eller undgå overslæb af rester i produktionsapparatet til foderet.


Virksomheden vil typisk identificere, om der er behov for tekniske eller organisatoriske tiltag, når virksomheden udarbejder sin risikoanalyse som en del af HACCP-systemet. Læs mere i afsnit 78. HACCP-system på fodervirksomhed.


Virksomhedens procedurer for produktion kan omfatte mange tiltag for at undgå fejl og krydsforurening. Læs mere i afsnit 72.1 Procedurer m.v. for produktion på fodervirksomheder efter primærproduktion.

Eksempler på tiltag for at minimere risiko for krydsforurening og overslæb:

  • Brug af dedikerede/forbeholdte linjer. Virksomheden kan forbeholde eller dedikere bestemte produktionslinjer til særligt foder. Fx for at undgå eller minimere risiko for krydsforurening eller overslæb mellem forskellige fodertyper. Der skal som udgangspunkt både være en separat blander på hver produktionslinje og separate transportveje herefter, hvis anlæg kan betragtes som en "dedikeret linje". Dedikerede linjer kan være særlig aktuelt fx ved produktion af medicineret foder med veterinære lægemidler og andet foder, produktion af foder med og uden indhold af coccidiostatika, produktion af foder med indhold af høje kobberkoncentrationer og produktion af foder til særlige kobberfølsomme dyregrupper som fx får.
  • Opmærksomhed på transportveje fra andre dele af anlægget, hvor der kan være risiko for krydsforurening. Fx fra filtre eller på pakkelinjer.
  • Plan for produktionsrækkefølge med en fast rækkefølge for produktion af forskellige recepter/produkter. Fx hvis foder uden coccidiostatika bliver produceret før produktion med coccidiostatika.

Medarbejdere i produktionen bør have klart overblik over, om der er procedurer eller særlige krav til anlæg eller produktionsudstyr, som skal efterleves for at undgå krydsforurening eller overslæb. Fx kan det være relevant at gennemføre og kontrollere rengøringen, inden foderproduktionen startes op eller efter, at produktionen er afsluttet. Læs mere i 68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion.


Læs om krydsforurening og krav til sikker håndtering af foder i afsnit 71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion.


Virksomheder, der producerer eller bruger visse fedtstoffer, olier eller produkter afledt heraf i produktionen af foder, skal følge de særlige krav til håndtering af foder for at forhindre risiko for dioxinforurening.  


Læs mere:


67. 4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktionen

71.2 Opbevaring af foderolier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktionen

74.8. Dioxinovervågning af foderolier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktionen


Se også:


74.3 Kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.5 Kvalitetskontrol af foderaktivitet på virksomheder på fodervirksomheder efter primærproduktion