Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering, godkendelse og tilladelse:
70. Fodervirksomheders transport af foder efter primærproduktion

Virksomheder, som transporterer foder, skal overholde foderhygiejnereglerne. Foderhygiejnereglerne tager sigte på fodersikkerheden og på, at transport af foder foregår hygiejnisk forsvarligt.
Nogle fodervirksomheder benytter eksterne transportører, mens andre virksomheder har egne vogne og chauffører, som henter foder eller kører foder ud til kunderne. Hvis virksomheden bruger egne vogne og chauffører, har virksomheden selv ansvar for transporten. Hvis virksomheden bruger en ekstern transportør, har den eksterne transportør ansvar for transporten og for at være registreret som fodervirksomhed. Virksomheden bør dog sikre sig, at eksterne transportører er registreret.

70.4 Temperatur under transport af foder efter primærproduktion

​Virksomheden skal sikre, at foder bliver transporteret under hensyn til foderets sikkerhed og kvalitet. Hvis virksomheden fx transporterer letfordærveligt foder over lange afstande eller frossent foder, vil det typisk være relevant med særlig temperaturregulering.

Udstyr til temperaturkontrol af transportenheder, hvor der bliver håndteret foder, skal være velegnet til formålet og udformet, så det kan holdes rent.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2


Om nødvendigt skal temperaturerne holdes så lave som muligt, for at undgå kondens og fordærv.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 6


Se mere:


Læs mere i afsnit 67.6 Udstyr til temperaturkontrol på virksomheder efter primærproduktion.