Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Krydsforurening og overslæb:
70. Fodervirksomheders transport af foder efter primærproduktion

Virksomheder, som transporterer foder, skal overholde foderhygiejnereglerne. Foderhygiejnereglerne tager sigte på fodersikkerheden og på, at transport af foder foregår hygiejnisk forsvarligt.
Nogle fodervirksomheder benytter eksterne transportører, mens andre virksomheder har egne vogne og chauffører, som henter foder eller kører foder ud til kunderne. Hvis virksomheden bruger egne vogne og chauffører, har virksomheden selv ansvar for transporten. Hvis virksomheden bruger en ekstern transportør, har den eksterne transportør ansvar for transporten og for at være registreret som fodervirksomhed. Virksomheden bør dog sikre sig, at eksterne transportører er registreret.

70.2 Transport af foder uden for fodervirksomheden efter primærproduktion

​Når en virksomhed flytter foder mellem to parter, skal foderet transporteres på en måde, hvor man let kan identificere det enkelte parti, undgår krydsforurening og forebygger forringelse af foderet.


Virksomheden skal have procedurer for, hvordan forskellige partier af det samme produkt eller forskellige foderstoffer bliver holdt adskilt under transport. Hvis foderet fx bliver transporteret i en tank med forskellige rum, skal det være klart, hvor det enkelte parti bliver opbevaret.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 3

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afsnit 5 Opbevaring og transport, punkt 2


Eksempler på transport udenfor virksomheden:

  • Virksomheden henter korn fra høst hos en landbruger og kører det til en foderfabrik eller en lagervirksomhed.
  • Virksomheden henter foder fra sin lagervirksomhed på en adresse og kører det til sin foderfabrik på en anden adresse.
  • Virksomheden transporterer foder til sin kunde/aftager, fx en handelsvirksomhed eller et landbrug.
  • Virksomheden transporterer foder, fx foderlægemidler, for andre virksomheder.

Transportmidlet skal holdes rent og i god stand. Foderet skal beskyttes mod kontaminering og anden skadelig påvirkning under transporten. Derfor skal virksomheden kun transportere foder sammen med andre varer, hvis der ikke er risiko for forringelse af foderet eller dets emballage. Læs mere i afsnit 71. Opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion og 68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion.


Virksomhedens procedurer for at sikre entydig identifikation under transport og undgå forringelse af foderet afhænger bl.a. af foderets karakter og typen af transport. Det kan fx være transport af løsvarer som korn på lad, solsikkekager i container, tørfoder pellets i tankbil med flere rum, olie eller valle i tank, transport af emballeret foder som mineralsk foder i big bags, forblandinger i sække eller fuldfoder på dåse.


70.3 Transport på fodervirksomheden efter primærproduktion

​Når en virksomhed transporterer eller flytter foder på virksomheden, skal det ske på en måde, hvor man let kan identificere det enkelte parti, undgår krydsforurening og forebygger forringelse af foderet.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 3


Transportmidler skal holdes rene og i god stand. Foderet skal beskyttes mod kontaminering og anden skadelig påvirkning under transporten. Læs mere om krav til transportudstyr i afsnit 67.3. Udstyr til transport på virksomheder efter primærproduktion.


Krav til køretøjer og procedurer for transport gælder såvel transport af foder på virksomhedens egen matrikel som uden for virksomheden. Hvis virksomheden transporterer foder på egen virksomhed, dvs. på samme geografiske enhed, er der ikke tale om transportaktivitet, som skal registreres. Læs mere om registrering i afsnit 81.3. Registrering af transport for fodervirksomheder efter primærproduktion.


Se mere:


70.1 Køretøjer og andet udstyr til transport af foder – i fodervirksomheder efter primærproduktion

70.2 Transport af foder uden for fodervirksomheden efter primærproduktion