Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

70.2 Transport af foder uden for fodervirksomheden efter primærproduktion

 

​Når en virksomhed flytter foder mellem to parter, skal foderet transporteres på en måde, hvor man let kan identificere det enkelte parti, undgår krydsforurening og forebygger forringelse af foderet.


Virksomheden skal have procedurer for, hvordan forskellige partier af det samme produkt eller forskellige foderstoffer bliver holdt adskilt under transport. Hvis foderet fx bliver transporteret i en tank med forskellige rum, skal det være klart, hvor det enkelte parti bliver opbevaret.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 3

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afsnit 5 Opbevaring og transport, punkt 2


Eksempler på transport udenfor virksomheden:

  • Virksomheden henter korn fra høst hos en landbruger og kører det til en foderfabrik eller en lagervirksomhed.
  • Virksomheden henter foder fra sin lagervirksomhed på en adresse og kører det til sin foderfabrik på en anden adresse.
  • Virksomheden transporterer foder til sin kunde/aftager, fx en handelsvirksomhed eller et landbrug.
  • Virksomheden transporterer foder, fx foderlægemidler, for andre virksomheder.

Transportmidlet skal holdes rent og i god stand. Foderet skal beskyttes mod kontaminering og anden skadelig påvirkning under transporten. Derfor skal virksomheden kun transportere foder sammen med andre varer, hvis der ikke er risiko for forringelse af foderet eller dets emballage. Læs mere i afsnit 71. Opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion og 68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion.


Virksomhedens procedurer for at sikre entydig identifikation under transport og undgå forringelse af foderet afhænger bl.a. af foderets karakter og typen af transport. Det kan fx være transport af løsvarer som korn på lad, solsikkekager i container, tørfoder pellets i tankbil med flere rum, olie eller valle i tank, transport af emballeret foder som mineralsk foder i big bags, forblandinger i sække eller fuldfoder på dåse.