Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering, godkendelse og tilladelse:
6. Fodertilsætningsstoffer - særlige tilsætningsstoffer i foder

I dette afsnit beskrives nogle af de grupper af tilsætningsstoffer, hvor der er særlige forhold der gør sig gældende. 

6.4 Særligt om mykotoksinreducerende tilsætningsstoffer

De stoffer, der er opført under den funktionelle gruppe 1m i EU's register over fodertilsætningsstoffer, er fodertilsætningsstoffer med mykotoksinreducerende virkning. Denne funktionelle gruppe af fodertilsætningsstoffer blev oprettet i 2009. Stoffer i denne funktionelle gruppe er godkendt til at reducere forekomsten af et eller flere helt bestemte mykotoksiner. Stofferne er samtidig typisk kun godkendt til foder til bestemte dyrearter eller -kategorier. Det fremgår af den enkelte godkendelsesforordning hvilke mykotoksiner og hvilke dyrekategorier det enkelte fodertilsætningsstof kan anvendes til.

 

EU-Kommissionens register

 

I 2020 er der godkendt tre forskellige mykotoksinreducerende fodertilsætningsstoffer. Godkendelserne af de tre forskellige stoffer findes i flere forskellige godkendelsesforordninger, da stofferne er godkendt til forskellige dyregrupper på forskellige tidspunkter. Der er to godkendelsesforordninger af et tilsætningsstof til reduktion af trichothecener i foder til to forskellige dyregrupper, nemlig henholdsvis svin og fjerkræ, tre godkendelsesforordninger af et enzym til reduktion af fumonisiner i foder til svin og fjerkræ, og et tilsætningsstof som er godkendt til reduktion af aflatoksin B1 i foder til drøvtyggere, fjerkræ og svin.

Disse mykotoksinreducerende fodertilsætningsstoffer er kun er tilladt at anvende i foderstoffer, der overholder EU-lovgivningen om uønskede stoffer i foderstoffer. Dette fremgår i kolonnen "andre bestemmelser" i selve godkendelsesforordningen for de mykotoksinreducerende fodertilsætningsstoffer. Dette betyder at mykotoksinreducerende stoffer ikke er tilladt at anvende når indholdet af et mykotoksin, fx. aflatoksin, overskrider den maksimalgrænseværdi, der er fastsat i EU-lovgivningen om uønskede stoffer. Direktivet om uønskede stoffer bilag I, del II  

Se også:

30.7 Uønskede stoffer i Bilag I del II: Mykotoksiner

31 Mykotoksiner i foder


6.5 Særligt om hygiejneforbedrende tilsætningsstoffer

De stoffer, der står opført under den funktionelle gruppe 1n i EU's register over fodertilsætningsstoffer, er hygiejneforbedrende stoffer. Udover de hygiejniske krav og reglerne om god praksis i foderkæden, som er opstillet i Foderhygiejneforordningens artikel 4, kan virksomheder i særlige tilfælde se sig nødsaget til at anvende hygiejneforbedrende midler for at forbedre foderets kvalitet. Et eksempel på dette kan være midler som reducerer foderets indhold af salmonella.

Frem til 1. juli 2015 var sådanne hygiejneforbedrende midler til iblanding i foder, reguleret under biocidreglerne. Fra 1. juli 2015 udgik gruppen af hygiejneforbedrende biocider, til at blande i foder imidlertid fra biocidlovgivningen, og virksomheder måtte ikke længere markedsføre biocidholdige produkter til anvendelse som fodertilsætningsstoffer.

 

Afgørelse om formaldehyd

 

Til erstatning for biocidgruppen indplacerede man i 2015 ved ændring af fodertilsætningsstofforordningen en ny funktionel gruppe af tilsætningsstoffer, kaldet "hygiejneforbedrende fodertilsætningsstoffer". Det er alene stoffer, der er godkendt i denne funktionelle gruppe, som kan blandes i foder med henblik på at reducere forekomsten af patogene mikroorganismer som for eksempel salmonella i foder.

 

Fodertilsætningsstofforordningen

 

Stoffer i denne funktionelle gruppe er godkendt til at reducere et eller flere helt bestemte patogene mikroorganismer, for eksempel salmonella, og kan være godkendt til foder til bestemte dyrearter eller -kategorier. Det fremgår af den enkelte godkendelsesforordning hvilke specifikke patogene mikroorganismer og hvilke dyrekategorier det enkelte tilsætningsstof kan anvendes til. I 2020 er der godkendt to hygiejneforbedrende fodertilsætningsstoffer, nemlig natrium format og myresyre, som er godkendt til alle dyrearter. Det forventes, at flere fodertilsætningsstoffer vil blive godkendt i denne kategori inden for nærmeste fremtid.EU-Kommissionens register 

Se også:

16. Biocider