Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

6.1 Tilsætningsstoffer kaldet præparater

 

Præparater er ikke definerede i lovgivningen. Dog kan det udledes af fodertilsætningsstofforordningen, at præparater er et aktivt stof blandet med et teknologisk tilsætningsstof, eller et andet stof, som alene har en virkning på præparatets aktive stof. 

Fodertilsætningsstofforordningen bilag IV, pkt. 5 

De teknologiske fodertilsætningsstoffer kan fx være tilsat for at stabilisere eller standardisere præparatet. Herved letter man fx aktivstoffets håndtering eller dets iblanding i foder, eller sikrer at det ikke oxideres så let. Et eksempel kan være at man tilsætter en antioxidant til et vitamin, og derved får et vitamin i præparatform.


Andre stoffer, som kan tilsættes i stedet for et teknologisk tilsætningsstof, er bærestoffer, som fx påvirker det aktive stofs homogenitet eller reducerer risikoen for, at præparatet støver ved håndtering af det. Et eksempel kan være tilsætning af vegetabilsk olie eller majsmel til vitamin E.

For fodertilsætningsstoffer, der er godkendt som præparater, er det blandingen som sådan, der er godkendt. Man kan altså ikke bruge enkeltstofferne alene, medmindre de også er godkendt alene.

Hvis et fodertilsætningsstof er godkendt som et præparat, fremgår det enten af navnet eller af karakteriseringen i kolonne 4 eller kolonnen "andre bestemmelser" i godkendelsens bilag. Hvis et tilsætningsstof navngives med eller karakteriseres med ordet præparat, vil det altid være et præparat, når det markedsføres. Fx er mange fordøjelsesfremmere og tarmflorastabilisatorer godkendt som præparater i form af blandinger af enzymer tilsat et bærestof. 

Nogle af præparaterne er i beskyttet form/indkapslet, og til denne brug kan der for eksempel anvendes et teknologisk fodertilsætningsstof. Et andet eksempel på et præparat kunne være et aromastof tilsat et teknologisk tilsætningsstof for at konservere aromaen.

Det teknologiske tilsætningsstof, der er sat til præparatet er oftest ikke nævnt i godkendelsens beskrivelse af sammensætningen af præparatet. Uanset om det er nævnt, må man alene anvende teknologiske tilsætningsstoffer, som er godkendt, og derfor kan findes i EU-kommissionens register over godkendte tilsætningsstoffer. Teknologiske tilsætningsstoffer anvendt i et præparat, må kun ændre de fysisk-kemiske egenskaber ved aktivstoffet i præparatet.

For at skabe gennemsigtighed og sporbarhed er der vedtaget supplerende mærkningskrav for tilsætningsstoffer, der er godkendt som præparater. Ifølge disse skal teknologiske tilsætningsstoffer og lignende, der er anvendt i præparater, altid fremgå af mærkningen. Dette er blandt andet for at sikre, at det er muligt at kontrollere, om ikke nævnte teknologiske tilsætningsstoffer, der er i præparatet, er godkendt som fodertilsætningsstoffer. 


Fodertilsætningsstofforordningen bilag III, pkt.2 

Der er kun tale om et præparat, hvis det fremgår af godkendelsen, at der er tale om et præparat. Dette kan som sagt fremgå af kolonne 4.

Se mere:

6.2 Blandinger af tilsætningsstoffer, som ikke er præparater