Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

69.2 Fodervirksomheders program for at bekæmpe skadedyr efter primærproduktion

 

​Virksomheden bør i sit program for at bekæmpe skadedyr fokusere på mulige adgangsveje for skadedyr.


Skadedyr kan let komme ind i virksomheden gennem åbne porte, døre og vinduer. Virksomheden bør derfor have en procedure for at lukke porte m.v., når de har været åbnet. Virksomheden kan fx etablere selvlukkere og/eller opstille procedurer til medarbejderne. Vinduer, der står åbne ud til det fri, bør have fx et tætsluttende net for at hindre adgang for fugle og insekter. Virksomheden bør også forholde sig til, om skadedyr kan få adgang mellem lokalerne. Fx hvis mus og kakerlakker får adgang til et lagerlokale via åbninger eller på paller med varer og derefter kommer videre ind i virksomhedens produktions- og opsækningslokaler.


Eksempler på bygningsdele, hvor der kan komme skadedyr ind:

 • Porte med manglende eller defekte gummilister/børster, huller/utætheder i sider og foroven. Skydeporte kan være særlig svære at sikre.
 • Døre med utætheder omkring dør og karm.
 • Vinduer med utætheder omkring vindue og karm, ituslået glas, defekt insektnet.
 • Vægge med utætheder i porøse materialer som mørtel/eternitplader/træ/fugeskum og skader/huller i stålplader.
 • Tagkonstruktioner med synlige huller ved samlinger i konstruktionen og defekte tagplader.
 • Ventilation/beluftningskanaler med manglende/defekt net ved udvendig eller indvendig væg.
 • Kabelindføring/kabelgange, fx manglende net eller anden sikring ved indføring i bygning eller mellem lokaler.
 • Manglende/defekt afskærmning mellem udendørs-/indendørsdele af redler-/ elevatorsystemer.
 • Manglende eller defekt rist i afløb, og huller i belægning ved afløb og kloakrørføring.
 • Kældre og elevatorgrave.
 • Udendørs påslag, som ikke dækkes til.
 • Udendørs kloakdæksler.

Virksomheden bør i sit program for at bekæmpe skadedyr have fokus på udendørsområder, fx:

 • Sikre de nærmeste omgivelser mod skadedyr og fx holde udendørsområder ryddelige, så skadedyrene ikke kan gemme sig eller bygge reder.
 • Bevoksning langs ydermure bør holdes nede.
 • Området langs ydermure bør ikke bruges som lagerplads for fx paller, som kan være skjulested eller rede for skadedyr.


Virksomheden skal agere, hvis fodersikkerheden bringes i fare, eller kvaliteten forringes i en grad, som går ud over foderets specifikationer. Virksomheden bør derfor jævnligt overvåge faciliteter og foder for skadedyr. Virksomheden bør have procedurer for, hvordan medarbejdere formidler observationer om skadedyr eller utilstrækkelig skadedyrssikring til den ansvarlige person.


Eksempler på, at der er skadedyr i virksomheden:

 • Levende eller døde dyr, insektlarver og pupper.
 • Gnaveaktivitet i porte, døre, vægge, oplagret foder.
 • Pote-/halespor i foder-løsvarer.
 • Ekskrementer.
 • Lugt af mus/rotter.
 • Fjer.
 • Reder.
 • Spind.

Virksomheden kan bruge et eksternt firma til at bekæmpe skadedyr. Virksomheden har dog altid selv ansvar for at sikre og bekæmpe skadedyr tilstrækkeligt, uanset om et eksternt skadedyrsfirma står for dele af programmet.


Virksomheden skal have skadedyrsfirmaets skadedyrsprogram, resultater fra kontrollen samt en plan for at følge op på skadedyrsfirmaets anbefalinger.


Se mere:


69.1 Sikring af bygninger og lokaler mod skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion

69.3 Fund af skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion