Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salmonella m.v.:
68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal gøre rent så ofte, at hygiejnen er forsvarlig på de steder, hvor virksomheden håndterer foder. Virksomheden skal også have procedurer for at sikre, at eventuelle udendørsarealer bliver holdt tilstrækkelig rene.

Formålet med virksomhedens rengøring og renholdelse er bl.a. at undgå forurening af og overslæb til foderet.

Virksomhedens faciliteter og udstyr skal være dimensioneret og udformet på en måde, hvor virk-somheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt.

68.4 Desinfektion på fodervirksomheder efter primærproduktion

Det kan være nødvendigt at desinficere faciliteter og udstyr, herunder transportudstyr, for at dræbe mikroorganismer (salmonella, skimmelsvampe, bakterier, gærsvampe og lignende), som kan forurene foderet. En desinfektion har kun tilstrækkelig effekt, hvis der først er gjort grundigt rent.

Virksomheden skal sikre, at grundplanen og udformningen af faciliteter og udstyr gør det muligt at rengøre og om nødvendigt at desinficere tilfredsstillende.

 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2,a

 

Efter en kemisk desinfektion bør virksomheden skylle med rent vand for at fjerne rester af rengørings- og desinfektionsmidler.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 4


Virksomhedens procedure for desinfektion bør beskrive hvilket eller hvilke desinfektionsmidler, der kan bruges. Det kan afhænge af fx typen af udstyr, og hvor virksomheden vil desinficere.


Se mere:


68.1 Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion