Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Medicin i foder:
68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

Virksomheden skal gøre rent så ofte, at hygiejnen er forsvarlig på de steder, hvor virksomheden håndterer foder. Virksomheden skal også have procedurer for at sikre, at eventuelle udendørsarealer bliver holdt tilstrækkelig rene.

Formålet med virksomhedens rengøring og renholdelse er bl.a. at undgå forurening af og overslæb til foderet.

Virksomhedens faciliteter og udstyr skal være dimensioneret og udformet på en måde, hvor virk-somheden kan rengøre og/eller desinficere tilstrækkeligt.

68.6 Affald m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

​Virksomheden skal overvåge for forekomst af forbudt foder, uønskede stoffer og andre forurenende stoffer af betydning for menneskers og dyrs sundhed. Virksomheden skal derfor have procedurer og en passende kontrol for at minimere eventuelle risici for sikkerheden og kvaliteten af foder, som bliver håndteret på virksomheden.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 4


Affald og foder, som er farligt eller ikke er egnet til foderbrug, bør isoleres, identificeres og fjernes. Det må ikke bruges som foder, og virksomheden skal bortskaffe det på en hensigtsmæssig måde.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 5


Alle virksomheder, som håndterer foder, skal etablere procedurer for at håndtere affald og overvåge for forekomst af forbudt foder, uønskede stoffer og andre forurenende stoffer.

Virksomheden bør kunne redegøre for produkter, som ikke længere kan eller skal bruges som foder (type, mængde og parti-identifikation) samt for, hvordan og hvortil (firmanavn, adresse) produktet er afhændet.

Virksomheder, som fremstiller, markedsfører, opbevarer eller transporterer foderlægemidler eller mellemprodukter, skal sikre at have passende procedurer til at indsamle og bortskaffe ubrugte produkter og produkter, hvis holdbarhedsperiode er udløbet. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 18 

Miljøstyrelsen er kompetent myndighed for regler om indsamling og bortskaffelse af affald.

Et parti foder, som er farligt eller ikke er egnet til foder, kan afgiftes med henblik på, ​at bruge det som foder. Læs mere i afsnit 32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer.


Se også:


66.2 System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

67. 4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på virksomheder efter primærproduktion

67.5. Udstyr til produktion m.v. af foder på virksomheder efter primærproduktion

69 Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion


68.7 Særligt om renhold og rengøring ved fremstilling, oplagring og transport af foderlægemidler

​De materialer, som er identificeret i virksomhedens skriftlige rengøringsplan, og dermed bruges til rengøring af produktionslinjen efter fremstilling af foderlægemidler eller mellemprodukter, skal identificeres, opbevares og forvaltes på en sådan måde, at de ikke påvirker sikkerheden og kvaliteten af foderet. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 3 Fremstilling, punkt 4 

Tilsvarende tiltag bør anvendes for rengøringsmaterialer der bruges efter anden løsvarehåndtering af foderlægemidler eller mellemprodukter. 

Beholdere i køretøjer, der anvendes til transport af foderlægemidler eller mellemprodukter, skal rengøres efter hver anvendelse for at undgå enhver risiko for krydskontaminering.

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 5 Opbevaring og transport punkt, 4 

Mobile blandere skal træffe passende forsigtighedsforanstaltninger for at forebygge spredning af sygdomme. Køretøjer, der anvendes til fremstilling af foderlægemidler, skal rengøres efter hver gang, de er blevet anvendt til fremstilling af foderlægemidler, for at undgå enhver risiko for krydskontaminering. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 8 Supplerende krav til mobile blandere, punkt 2 

Mobile blandere skal have en kopi af rengøringsplanen til rådighed i køretøjet på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor fremstillingen af foderlægemidler finder sted.

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 8 Supplerende krav til mobile blandere, punkt 1, d) 

Se også:

68.1 Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion