Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

68.7 Særligt om renhold og rengøring ved fremstilling, oplagring og transport af foderlægemidler

 

​De materialer, som er identificeret i virksomhedens skriftlige rengøringsplan, og dermed bruges til rengøring af produktionslinjen efter fremstilling af foderlægemidler eller mellemprodukter, skal identificeres, opbevares og forvaltes på en sådan måde, at de ikke påvirker sikkerheden og kvaliteten af foderet. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 3 Fremstilling, punkt 4 

Tilsvarende tiltag bør anvendes for rengøringsmaterialer der bruges efter anden løsvarehåndtering af foderlægemidler eller mellemprodukter. 

Beholdere i køretøjer, der anvendes til transport af foderlægemidler eller mellemprodukter, skal rengøres efter hver anvendelse for at undgå enhver risiko for krydskontaminering.

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 5 Opbevaring og transport punkt, 4 

Mobile blandere skal træffe passende forsigtighedsforanstaltninger for at forebygge spredning af sygdomme. Køretøjer, der anvendes til fremstilling af foderlægemidler, skal rengøres efter hver gang, de er blevet anvendt til fremstilling af foderlægemidler, for at undgå enhver risiko for krydskontaminering. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 8 Supplerende krav til mobile blandere, punkt 2 

Mobile blandere skal have en kopi af rengøringsplanen til rådighed i køretøjet på det officielle sprog i den medlemsstat, hvor fremstillingen af foderlægemidler finder sted.

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling 8 Supplerende krav til mobile blandere, punkt 1, d) 

Se også:

68.1 Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion