Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

68.6 Affald m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Virksomheden skal overvåge for forekomst af forbudt foder, uønskede stoffer og andre forurenende stoffer af betydning for menneskers og dyrs sundhed. Virksomheden skal derfor have procedurer og en passende kontrol for at minimere eventuelle risici for sikkerheden og kvaliteten af foder, som bliver håndteret på virksomheden.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 4


Affald og foder, som er farligt eller ikke er egnet til foderbrug, bør isoleres, identificeres og fjernes. Det må ikke bruges som foder, og virksomheden skal bortskaffe det på en hensigtsmæssig måde.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 5


Alle virksomheder, som håndterer foder, skal etablere procedurer for at håndtere affald og overvåge for forekomst af forbudt foder, uønskede stoffer og andre forurenende stoffer.

Virksomheden bør kunne redegøre for produkter, som ikke længere kan eller skal bruges som foder (type, mængde og parti-identifikation) samt for, hvordan og hvortil (firmanavn, adresse) produktet er afhændet.

Virksomheder, som fremstiller, markedsfører, opbevarer eller transporterer foderlægemidler eller mellemprodukter, skal sikre at have passende procedurer til at indsamle og bortskaffe ubrugte produkter og produkter, hvis holdbarhedsperiode er udløbet. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 18 

Miljøstyrelsen er kompetent myndighed for regler om indsamling og bortskaffelse af affald.

Et parti foder, som er farligt eller ikke er egnet til foder, kan afgiftes med henblik på, ​at bruge det som foder. Læs mere i afsnit 32. Afgiftning af foder med højt indhold af uønskede stoffer.


Se også:


66.2 System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion

67. 4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på virksomheder efter primærproduktion

67.5. Udstyr til produktion m.v. af foder på virksomheder efter primærproduktion

69 Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion