Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

68.5 Rengøring af beholdere for opbevaring af foderolier, m.v. på virksomheder efter primærproduktion

 

​Foder af typen blandede fedtstoffer, vegetabilske olier eller produkter afledt heraf skal opbevares adskilt fra andre produkter, hvis der er risiko for forurening. Hvis dette ikke er muligt, og virksomheden fx genbruger beholdere, skal virksomhedens rengøringsprocedurer sikre, at alle spor af tidligere produkter bliver fjernet.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 7


Der er dog nogle undtagelser fra dette, hvor virksomhedens almindelige rengøringsprocedurer vil være hensigtsmæssige og tilstrækkelige. Det gælder hvis produkterne:

  • opfylder bestemmelserne i foderhygiejneforordningen eller de almindelige hygiejnebestemmelser for fødevarer som er beskrevet i fødevarehygiejneforordningen, bilag II og supplerende bestemmelser for animalske fødevarer som beskrevet i hygiejneforordningen for animalske fødevarer.
  • overholder de fastsatte maksimumindhold af uønskede stoffer i foder, som beskrevet i bilag I til direktiv om uønskede stoffer.


Foderhygiejneforordningen

Fødevarehygiejneforordningen

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer


Se mere:


68.1 Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


71. 2 Opbevaring af foderolier m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion