Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

68.4 Desinfektion på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

Det kan være nødvendigt at desinficere faciliteter og udstyr, herunder transportudstyr, for at dræbe mikroorganismer (salmonella, skimmelsvampe, bakterier, gærsvampe og lignende), som kan forurene foderet. En desinfektion har kun tilstrækkelig effekt, hvis der først er gjort grundigt rent.

Virksomheden skal sikre, at grundplanen og udformningen af faciliteter og udstyr gør det muligt at rengøre og om nødvendigt at desinficere tilfredsstillende.

 

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 2,a

 

Efter en kemisk desinfektion bør virksomheden skylle med rent vand for at fjerne rester af rengørings- og desinfektionsmidler.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 4


Virksomhedens procedure for desinfektion bør beskrive hvilket eller hvilke desinfektionsmidler, der kan bruges. Det kan afhænge af fx typen af udstyr, og hvor virksomheden vil desinficere.


Se mere:


68.1 Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion