Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

68.3 Særligt om rengøringsprocedurer for køretøjer til transport af foder - fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Virksomheden bør som hovedregel gøre køretøj, container og andet transportudstyr grundigt rent mellem transporter af løsvarefoder for at undgå kontaminering eller krydsforurening. Hvis et køretøj eller en container har været brugt til transport af andet end foder, fx affald, gødning eller kemiske produkter, skal der gøres rent og eventuelt desinficeres inden transport af foder.


Eksempler hvor der kan være behov for forskellige rengøringsprocedurer:

  • Køretøjer, som er dedikerede til bestemt foder, kontra ikke dedikerede køretøjer, containere, vogne med fast lad, sættevogne, tankbiler, gravko, truck osv., som bruges til forskellige produkter.
  • Rengøringsprocedurer skal også tage højde for køretøjets eventuelle presenninger, understel og udvendige flader.
  • Udstyr som bruges med køretøjet: fx pumpe, blæse-/sugeudstyr, studser og slanger.

Ofte vil det være chaufføren, som gør køretøjet rent, fx på en rengøringsstation. Hvis proceduren er meget detaljeret, eller hvis valg af rengøringsprocedure afhænger af mange faktorer, kan det være relevant, at chaufføren har procedurerne til rådighed i papirform eller elektronisk.


Se mere:


68.1 Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

68.4 Desinfektion på fodervirksomheder efter primærproduktion

68.5 Rengøring af beholdere for opbevaring af foderolier, m.v. på virksomheder efter primærproduktion

68.6 Affald m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

Se også:


40.6. Fysisk adskilte faciliteter og anden sikring mod krydsforurening ved anvendelse af animalsk foder efter TSE forordningen

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.7. Kvalitetskontrol af foderaktivitet på fodervirksomheder efter primærproduktion 78. HACCP system på fodervirksomhed