Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

68.2 Særligt om rengøringsprocedurer i produktionen af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Virksomheden skal sikre, at alle faser i produktionen af foder bliver gennemført efter fastlagte, skriftlige procedurer og instruktioner, som definerer, kontrollerer og styrer de kritiske punkter i hele fremstillingen. Læs mere i afsnit 72.1 Procedurer m.v. for produktion på fodervirksomheder efter primærproduktion. Virksomheden bør derfor udarbejde skriftlige procedurer for rengøring i produktionsområdet og af produktionsudstyret. Manglende eller utilstrækkelig rengøring kan ofte have store konsekvenser for fodersikkerheden.


Eksempler hvor der kan være behov for særlige procedurer for rengøring:

  • Råvarelager, udstyr og transportsystem inden produktion: køregang, bokse/planlager, råvare-redlere, råvare-påslag, råvareelevatorer og råvaresiloer, doseringssnegle, vægte og forbeholdere.
  • Produktionsområde, fx før/efter varmebehandling: mølle, expander, blander, kaskadeblander, feed-processor, pillepresser, presseskjold og nedløb til køler, køler/køletårn, repelleteringsanlæg, granulator/kværn, coater/enzymdosering, udsugningsrør, mellemkøler, filtre, sigte, gulve, vægge, etc.
  • Færdigvareområder, udstyr og transportsystem: sigte, filtre, redlere, elevatorer, siloer, loft, læssebælge, opsækningsanlæg, køregange og eventuelt udleveringsvægte.

For mobile blandere bør virksomhedens procedurer for rengøring inddrage faktorer for køretøjer.


Se mere:


68.1 Praktisk rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

68.4 Desinfektion på fodervirksomheder efter primærproduktion

68.5 Rengøring af beholdere for opbevaring af foderolier, m.v. på virksomheder efter primærproduktion

68.6 Affald m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


40.6. Fysisk adskilte faciliteter og anden sikring mod krydsforurening ved anvendelse af animalsk foder efter TSE forordningen

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.4 Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.7. Kvalitetskontrol af foderaktivitet på fodervirksomheder efter primærproduktion

78. HACCP system på fodervirksomhed