Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

67.7 Belysning på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

Virksomhedens faciliteter skal have tilstrækkelig naturlig og/eller kunstig belysning.

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Faciliteter og udstyr, punkt 4

 

En tilstrækkelig belysning bidrager til:

  • Sikker identifikation af foder og kontrol/kvalitetstjek af foder.
  • Personalet kan vurdere stand og renhed af anlæg samt udstyr.
  • Personalet kan udføre øvrige opgaver efter de fastlagte procedurer.

Når virksomheden vælger belysningsudstyr og kunstige lyskilder, bør virksomheden også vurdere om disse kan udgøre problemer for fodersikkerheden. Fx bør glaspærer afskærmes, så risikoen for at der falder knust glas ned i foderet minimeres. Hvis der opstår problemer med belysningen, bør virksomheden som led i sine procedurer for at rette op på forholdet kontrollere, om der er havnet fremmedlegemer i foderet, fx plast- eller glasstykker.