Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

67.4 Udstyr til opbevaring og transport af foderolier m.v. på virksomheder efter primær-produktion

 

​Foder af typen "blandet fedtstof" (både som fodermiddel og foderblanding), "vegetabilsk olie" og "produkt afledt heraf" skal som udgangspunkt transporteres og oplagres i "dedikeret udstyr", dvs. udstyr, der ikke bliver brugt til andre produkter. Se dog de specifikke undtagelser i forordningsteksten nedenfor.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Opbevaring og transport, punkt 7

 

Det kan være særlig relevant at oplagre i dedikeret udstyr, hvis virksomheden ikke har resultatet af et produkts dioxinovervågning, fx i form af en analyseattest. Hvis et produkt hældes sammen med en allerede oplagret vare, bør virksomheden kende eventuelt indhold af dioxin og dioxinlignende PCB'er i produktet, for at undgå, at overtræde reglen om fortyndingsforbud. Læs mere i afsnit 30. Uønskede stoffer i foder.

For animalske fedtstoffer kan der yderligere være regler for oplagring og transport i anden lovgivning, fx i forordningen om animalske biprodukter.


Se mere:


67.2 Faciliteter, udstyr og emballage til opbevaring af foder på virksomheder efter primærproduktion

67.3 Udstyr til transport af foder på virksomheder efter primærproduktion


Se også:


40. Foder af animalsk oprindelse

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

68. Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion

69. Skadedyr på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.1 Sikker opbevaring af foder og veterinærlægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.8 Dioxinovervågning af olier, m.v. på fodervirksomheder efter primærproduktion

76.3 Kondensvand på fodervirksomheder efter primærproduktion