Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Foder af animalsk oprindelse:
66. Foderhygiejne på fodervirksomhed efter primærproduktion

Der er en række foderhygiejneregler om ansvar for drift og indretning af fodervirksomheder i leddet efter primærproduktionen. Foderlægemiddelforordningen stiller supplerende krav for området.

Se specifikke foderhygiejneregler for indretning og drift i afsnit 67-76.

66.1 Fodervirksomhedens ansvar for foderhygiejne efter primærproduktion

​Lederen af en fodervirksomhed har ansvar for virksomhedens drift og indretning.

Lederen skal kunne godtgøre, at virksomhedens organisering, procedurer for aktiviteter, indretning, udstyr og materialer lever op til foderlovgivningen.

Det er også lederens ansvar løbende at kontrollere, at virksomheden overholder foderlovgivningen.


Foderhygiejneforordningen, artikel 4, stk. 1


Lederen skal derfor sikre:

  • At alle virksomhedens aktiviteter sker efter reglerne for foderhygiejne og i anden foderlovgivning.
  • At virksomheden er hensigtsmæssigt indrettet, og udstyret er velegnet til formålet, så de fysiske forhold lever op til bestemmelserne for foderhygiejne og eventuelle specifikke krav i anden foderlovgivning.
  • At virksomheden bidrager til at sikre, at alle de foderstoffer, som virksomheden producerer, håndterer eller markedsfører, opfylder foderlovgivningen.

Virksomheden skal have styr på, hvilke foderstoffer der skal indgå i virksomhedens sortiment, og om foderet skal håndteres som løsvarer eller emballerede varer. Fx skal en virksomhed, der vil håndtere løsvare foder med/af animalsk oprindelse, afklare, om anden foderlovgivning indeholder særlige regler for rengøring eller for, hvordan foderet skal håndteres.  

 

Se mere:

 

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion

66.4 Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion

66.5 Viden om HACCP på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:


3. Fodervirksomheders og landbrugs ansvar

40. Foder af animalsk oprindelse

67. Faciliteter og udstyr på fodervirksomheder efter primærproduktion


66.4 Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion

​En fodervirksomhed skal have et tilstrækkeligt antal medarbejdere, som matcher virksomhedens aktiviteter. Personalet skal have den nødvendige viden og kvalifikationer til at udføre arbejdet.

Alle medarbejdere skal have klare, skriftlige oplysninger om deres opgaver, ansvar og beføjelser.

Virksomheden skal have en organisationsplan med oplysninger om det ledende personales kvalifikationer (fx eksamensbeviser og erhvervserfaring) og ansvarsområder.


Virksomheder med foderproduktion skal have en person med ansvar for produktionen, og en person med ansvar for kvalitetskontrollen, hvor det er hensigtsmæssigt. For at undgå modsatrettede hensyn bør den samme person som udgangspunkt ikke have ansvar for produktion og kvalitetskontrol. På virksomheder uden produktion kan det også være relevant at have en person med ansvar for kvalitetskontrollen.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Personale

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Produktion, punkt 1

Foderhygiejneforordningen, bilag II, Kvalitetskontrol, punkt 1


Virksomheder med foderlægemidler og mellemprodukter skal udpege en uddannet person, som er ansvarlig for fremstilling, markedsføring og udlevering af produkterne, og en uddannet person som er ansvarlig for virksomhedens kvalitetskontrol. Den samme person må ikke have ansvar for både fremstilling og kvalitetskontrol, med mindre det er en mobil blander eller en hjemmeblander, der fremstiller. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, Afdeling Personale, punkt 1 og punkt 2​

Virksomheden skal vurdere, om den enkelte medarbejder er tilstrækkeligt uddannet og/eller har behov for sidemandsoplæring. Alle medarbejdere skal være i stand til at udføre arbejdet på en måde, hvor reglerne for foderhygiejne bliver overholdt. Derfor skal medarbejderen, herunder ferieafløsere og vikarer, have instruktion i virksomhedens gode arbejdsgange for de konkrete opgaver og i eventuelle skriftlige procedurer og instruktioner.


Medarbejderne bør som minimum kende de grundlæggende krav til foderhygiejne og fx vide, at foder skal håndteres hygiejnisk forsvarligt, så foderets kvalitet ikke bliver forringet eller fodersikkerheden bliver bragt i fare. De fleste medarbejdere bør kende til kravene om sporbarhed for at sikre, at et foder-parti kan spores fra modtagelse til levering. Læs mere i afsnit 77. Sporbarhed af foder.


I nogle tilfælde kan medarbejdere på én fodervirksomhed løse opgaver for flere fodervirksomheder. Fx hvis en medarbejder arbejder i en fælles afdeling, som står for de overordnede vurderinger af leverandører for flere fodervirksomheder. Hvis der kommer kontrol, skal virksomheden altid kunne redegøre for den daglige drift på egen adresse, og for hvordan der kommunikeres med eventuelle medarbejdere på anden adresse samt sikre, at disse relevante medarbejdere også kan bistå under kontrollen.


Se også:


66.5 Viden om HACCP på fodervirksomheder efter primærproduktion