Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

66.5 Viden om HACCP på fodervirksomheder efter primærproduktion

 

​Virksomheden skal sikre, at personale med ansvar for at etablere og vedligeholde fodervirksomhedens HACCP-system har tilstrækkelig kendskab til HACCP-principperne. Hvis virksomheden har omfattende systemer og/eller aktiviteter, som kan medføre alvorlige risici for fodersikkerheden, bør personalet have gennemført ét eller flere HACCP-kurser. Uddannelsen skal stå i forhold til virksomhedens størrelse, art og den måde, som HACCP-principperne bruges på.


Hvis en virksomhed har identificeret ét eller flere kritiske kontrolpunkter (CCP'er), skal relevante medarbejdere forstå vigtigheden af at følge de skriftlige procedurer for disse CCP'er. Medarbejderne skal kende de kritiske grænser for CCP´erne og proceduren, hvis overvågningen viser, at et CCP ikke er i styring.


Foderhygiejneforordningen, bilag II, Personale

Foderhygiejneforordningen, artikel 6


Se mere:

66.2 System til at sikre foderhygiejne på fodervirksomheder efter primærproduktion
66.4 Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion


Se også:

 

78. HACCP system på fodervirksomhed