Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Ansvar/fodersikkerhed:
63. Analyseresultater for foder - journal og opfølgning på landbrug

Når et foder bliver analyseret for stoffer, som har betydning for mennesker sundhed, skal landbrugeren gemme analyseresultatet. Hvis analyseresultat viser, at et foder eller en fødevare ikke overholder en grænseværdi, skal landbrugeren straks reagere og træffe de nødvendige foranstaltninger.

63.1 Journal over analyseresultater for foder

​Når et foder bliver analyseret for stoffer, som har betydning for mennesker sundhed, skal landbrugeren gemme analyseresultatet. Det gælder også for analyseresultater af skadelige stoffer som fx pesticider, tungmetaller og svampetoksiner i mælk, æg eller kød. Landbrugeren behøver ikke gemme analyseresultater for næringsstoffer som fx protein og råaske.


Journalen kan være en samling af alle analyseattesterne, men det kan også være en liste, hvor landbrugeren noterer data om prøver og analyseresultater.


Hvis et analyseresultat viser, at et foder eller en fødevare ikke overholder en grænseværdi for et stof, skal landbrugeren reagere. Se mere i afsnit 63.2 Opfølgning på analyseresultater for foder.


Se mere:

63.2 Opfølgning på analyseresultater for foder.


Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, II. Journaler, punkt 2, litra d.


63.2 Opfølgning på analyseresultater for foder

​Hvis et analyseresultat viser, at et foder eller en fødevare ikke overholder en grænseværdi, skal landbrugeren straks reagere og træffe de nødvendige foranstaltninger. Overskridelse af grænseværdier kan være både ulovlige og farlige. Hvis foderet vurderes farligt, har landbruger ansvar for straks at fjerne det pågældende foder fra dyrene og tage kontakt til eventuelle aftagere af foder, fødevarer eller levende dyr.


Se mere i Fødevarestyrelsens Vejledning om tilbagetrækning af foder og fødevarer, Tilbagetrækningsvejledningen.


Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 4, litra g

Fødevareforordningen, artikel 15