Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Forbudte materialer:
60. Beskyttelse mod forurening af foder på landbrug

Foder skal beskyttes mod forurening og fordærv

60.3 Beskyttelse af foder på landbrug mod forurening fra emballage og udstyr

​Emballage til foder skal være beregnet til kontakt med den relevante type foder, og må ikke være kilde til forurening af foderet.


Der kan fx være særlige krav til overflader og emballage, som kommer i kontakt med fx vådfoder eller et bi- og restprodukt fra fødevareproduktion, som er mere surt (lavere pH) end andet foder.


Foderet skal udfodres på en måde, hvor det ikke bliver udsat for forurening fra forurenede opbevaringsområder og udstyr.


Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 4, litra f.

Foderhygiejneforordningen, bilag III, Fodring, 2. Fordeling.


60.4 Opbevaring af foder adskilt fra kemikalier m.m. på landbrug

​For at undgå forurening af foder må foderet ikke opbevares sammen med farlige stoffer, rengørings- og desinfektionsmidler eller farligt affald.


Ved "opbevaring sammen med" forstås opbevaring så nær ved, at der er en risiko for forurening. Fx i form af dampe fra farlige stoffer, direkte kontakt med farlige stoffer, eller ved at farlige stoffer bliver blandet i foderet ved en fejl.


Såsæd skal opbevares, så det ikke er tilgængeligt for dyr og ikke kan blive blandet sammen med foder.


Eksempler på farlige stoffer er: pesticider, biocider, lægemidler, diesel- og smøreolie m.v. Farligt affald er eksempelvis emballage fra og rester af farlige stoffer.


Der er ikke krav om, at farlige stoffer og affald skal opbevares i et separat rum, men disse stoffer skal opbevares, så de ikke kan forurene foderet under uheldige omstændigheder. Opbevaringen afhænger derfor af de konkrete forhold på bedriften.

 

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 2.

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 4, litra e.

Foderhygiejneforordningen, bilag III, God fodringspraksis, Fodring, 1. Opbevaring.

Foderhygiejneforordningen, bilag III, God fodringspraksis, Krav til stald- og fodringsudstyr.