Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Salmonella m.v.:
60. Beskyttelse mod forurening af foder på landbrug

Foder skal beskyttes mod forurening og fordærv

60.2 Beskyttelse af foderstoffer på landbrug mod forurening og fordærv

Landbrugeren skal så vidt muligt sikre sig, at foderstofferne er rene. Landbrugeren skal sikre sig hygiejniske vilkår for at opbevare foderstoffer, så foderet ikke bliver forurenet eller fordærvet under opbevaring. Krybber og fodertrug skal renses hyppigt for rester af foder, så gammelt foder ikke ligger og fordærver.


Med "rene foderstoffer" forstås foder, som ikke er forurenet med biologiske, kemiske eller fysiske parametre.


Landbrugeren kan opnå gode hygiejniske vilkår ved at vedligeholde bygninger og opbevaringsområder godt, og ved at forebygge mod skadedyr.

 

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 2.

Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 4, litra b.

Foderhygiejneforordningen, bilag III, Krav til Stald- og fodringsudstyr

 


60.3 Beskyttelse af foder på landbrug mod forurening fra emballage og udstyr

​Emballage til foder skal være beregnet til kontakt med den relevante type foder, og må ikke være kilde til forurening af foderet.


Der kan fx være særlige krav til overflader og emballage, som kommer i kontakt med fx vådfoder eller et bi- og restprodukt fra fødevareproduktion, som er mere surt (lavere pH) end andet foder.


Foderet skal udfodres på en måde, hvor det ikke bliver udsat for forurening fra forurenede opbevaringsområder og udstyr.


Foderhygiejneforordningen, bilag I, Primærproduktion, del A, I. Hygiejnebestemmelser, punkt 4, litra f.

Foderhygiejneforordningen, bilag III, Fodring, 2. Fordeling.