Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

5.1 Hvad et fodertilsætningsstof er

 

Foder består af fodertilsætningsstoffer og fodermidler (se også afsnit 12. Fodermidler)

Foder består af fodertilsætningsstoffer og fodermidler (se også afsnit 12. Fodermidler). Forskellen mellem fodermidler og fodertilsætningsstoffer er, at fodermidler er karakteriserede ved, at de opfylder dyrs ernæringsbehov og tilfører energi og kostfibre. Modsat tilsættes fodertilsætningsstoffer foder for at opfylde en række nærmere angivne formål, enten med en effekt på foderet eller på de dyr, der æder foderet. Fodertilsætningsstoffer er stoffer, der anvendes i foder med henblik på at forbedre kvaliteten af foder og kvaliteten af fødevarer af animalsk oprindelse eller til at forbedre dyrs ydeevne og generelle sundhed, f.eks. ved at tilvejebringe forbedret fordøjelighed af fodermidlerne.

Se bilag 2 Definitioner og begreber for den præcise definition af et fodertilsætningsstof.

Et fodertilsætningsstof skal:

  • påvirke foderstoffers egenskaber positivt
  • påvirke animalske produkters egenskaber positivt
  • påvirke farven hos akvariefisk og stuefugle positivt
  • opfylde dyrs ernæringsbehov (for vitaminer, mikromineraler og aminosyrer)
  • påvirke den animalske produktions miljøvirkninger positivt
  • påvirke animalsk produktion, ydelse og velfærd positivt, især ved at påvirke tarmfloraen eller fordøjeligheden af foderstoffer, eller
  • have coccidiostatisk eller histomonostatisk virkning

Fodertilsætningsstofforordningen artikel 5, stk. 3  

Et fodertilsætningsstof må ikke:

  1. have skadelige virkninger på dyrs eller menneskers sundhed eller på miljøet
  2. præsenteres på en sådan måde, at brugeren kan vildledes
  3. skade forbrugeren ved at ændre animalske produkters særlige kendetegn eller kunne vildlede forbrugeren med hensyn til animalske produkters særlige kendetegn.

Fodertilsætningsstofforordningen artikel 5, stk. 2