Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

5.11 Hvordan må godkendte fodertilsætningsstoffer bruges?

 

I registerets liste kan man ikke direkte se oplysninger om minimum- og maksimumindhold, dyreart og andre bestemmelser om tilsætningsstoffet og dets anvendelse. Derfor er man nødt til at gå ind i selve godkendelsen når man skal finde ud af, hvordan et fodertilsætningsstof må bruges.  I registret er der et link til godkendelsen af hvert stof. Linket fører typisk direkte til godkendelsesforordningen.   

For stoffer godkendt efter fodertilsætningsstofforordningen (som trådte i kraft d. 7. november 2003) vil reglerne om, hvordan de må bruges, stå i godkendelsesforordningen for det enkelte stof eller i de generelle betingelser for anvendelse i fodertilsætningsstofforordningen.  


EU-Kommissionens register

Fodertilsætningsstofforordningen bilag IV 

Link til godkendelsesforordningen findes i registeret. Vær opmærksom på at der kan være kommet ændringer til den oprindelige godkendelse. Hvis der er ændringer ses ændringsforordningerne også i registeret, lige under den oprindelige godkendelse.

For fodertilsætningsstoffer godkendt efter de gamle regler (direktiv 70/524/EØF eller 82/471/EØF), som endnu ikke er regodkendt, og som derfor stadig må bruges, vil reglerne om, hvordan de må bruges, stå i enten godkendelsesforordningen for det enkelte stof (link hertil findes i registeret), i fodertilsætningsstofforordningens generelle betingelser for anvendelse, eller i foderbekendtgørelsen. 

EU-Kommissionens register

Fodertilsætningsstofforordningen bilag IV

Foderbekendtgørelsen kapitel 3 bilag 2


Se også:


5.13 Særlige betingelser for fodertilsætningsstoffer godkendt efter de tidligere regler