Gå til navigation Gå til hovedindhold

Vand:
59. Rengøring på landbrug

Landbrugeren har ansvar for at holde stalde, fodertrug og andet udstyr mv. rent i husdyrproduktionen.

    Relevante afsnit i dette kapitel

59.5 Rengøring af vandsystemer på landbrug

​Vandkopper, drikkekar og drikkenipler skal være udformet og installeret på en måde, hvor der er minimal risiko for at forurene vandet.


Vandsystemer, drikkenipler, vandingskar m.v. skal rengøres og vedligeholdes regelmæssigt. Ventilerne skal tjekkes regelmæssigt, og hvis de ikke leverer vand i tilstrækkelige mængder til dyrene, skal ventilerne renses eller skiftes.


Vandkar og vandkopper skal renses for rester af foder, så dyrene kan drikke frit.


Foderhygiejneforordningen, bilag III, Foder og vand