Gå til navigation Gå til hovedindhold

Strøelse:
59. Rengøring på landbrug

Landbrugeren har ansvar for at holde stalde, fodertrug og andet udstyr mv. rent i husdyrproduktionen.

59.1 Rengøring af stalde, trug mv. i husdyrproduktion

​Stalde, fodertrug og foderlader skal rengøres grundigt og regelmæssigt og skal være udformet, så de kan rengøres. Produktionsenheden skal gøres tilstrækkelig rent, så foderet fx ikke fordærver eller bliver forurenet.


Stalden skal derfor indrettes, så det er muligt at holde krybber og foderbord rent.


Krybber skal placeres, så foderet ikke bliver forurenet med husdyrgødning eller kan væltes ud af krybben. Krybberne skal være egnede til den pågældende type foder og skal kunne tømmes dagligt.


Gødningsmåtte og foderbord skal være adskilt med passende forværk/kant/afskærmning, så dyrene ikke kan træde gødning ud på foderbordet.


Foderhygiejneforordningen, Bilag III, God fodringspraksis, Krav til Stald- og fodringsudstyr

Foderhygiejneforordningen, Bilag III, God fodringspraksis, Foder og vand.


59.2 Håndtering af husdyrgødning, affald og andre kilder til forurening af foder på landbrug

Landbrugeren skal sikre sig, at foderet til husdyr ikke bliver forurenet. Derfor skal affald og andre kilder til forurening fjernes fra områder, hvor der bliver udfodret, opbevaret og håndteret foder.


Foderhygiejneforordningen, bilag III, God fodringspraksis, Krav til stald- og fodringsudstyr.


Nogle kilder til forurening af foderet er direkte farlige og står på listen over "andre stoffer og materialer, der ikke må være i foder", fx bejdset udsæd og fæces. Men foderet kan også blive forurenet fx fra gode levesteder for skadedyr eller på grund af dårlige muligheder for rengøring.


Der er risiko for, at foderet kan blive forurenet med husdyrgødning, når fx krybber er placeret i en forkert højde i forhold til dyrenes størrelse, eller når løse dyr får adgang til foderbord eller foderlade. I stalde med dybstrøelse bliver foderet typisk forurenet på foderbordet, hvis gødningsmåtte og foderbord ikke er adskilt med passende forværk/kantafskærmning.


Se også:


35. Andre stoffer og materialer der ikke må være i foder