Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

59.4 Brug af rengørings- og desinfektionsmidler på landbrug

 

​Midler til rengøring og desinfektion skal opbevares adskilt fra foder og steder, hvor dyrene bliver fodret. På den måde kan man undgå, at foderet bliver forurenet, og at rengøringsmidlerne bliver brugt utilsigtet. Følg altid brugervejledningen på produkterne.


Foderhygiejneforordningen, bilag III, God fodringspraksis, Krav til stald- og fodringsudstyr.


Visse udtørringsmidler er ikke godkendt til brug i stalde med dyr, og de skal derfor fejes helt bort, før der bliver lukket dyr ind i stalden igen.

Hvis drikkevandsanlæg eller anlæg til vådfodring bliver gjort rent med midler, som ikke er godkendt til vand eller foder, skal eventuelle rester af rengøringsmidlet fjernes helt, inden anlægget tages i brug. Hvis rengøringsmidlet er godkendt som fodertilsætningsstof, skal stoffet bruges efter reglerne for fodertilsætningsstoffer.


Se også:


16 Biocider

16.1 Desinfektionsmidler

5.1 Hvad et fodertilsætningsstof er

5.12 Generelle betingelser for brug af fodertilsætningsstoffer