Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Dyrearter:
58. God praksis og gode arbejdsgange på landbrug

En landbruger, der dyrker og opbevarer foder, skal have gode arbejdsgange og en god hygiejnepraksis for at forebygge, at foderet bliver forurenet og farligt at spise for dyrene.

    Relevante afsnit i dette kapitel

58.2 Generelle forpligtelser ved fodring af dyr

​Foder skal opbevares og håndteres ved brug af gode arbejdsgange. Foder må ikke udsættes for fysisk, kemisk eller biologisk forurening, da det dermed kan blive farligt for dyr eller de producerede fødevarer, fx mælk, æg og kød.


Rette foder skal gives til rette dyr. Landbrugeren skal derfor have gode arbejdsgange for at fordele og udfodre med forskellige typer af foderblandinger. Det er vigtigt, hvis dele af foderet indeholder stoffer eller fodermidler, som kun må gives til bestemte kategorier af dyr.


Foderhygiejneforordningen, bilag III, Fodring, 2. Fordeling.

Foderhygiejneforordningen, Artikel 4, stk. 2.

Foderhygiejneforordningen, bilag III, Krav til stald- og fodringsudstyr

 

Se også:

 

58.1 Egenkontrol baseret på gode arbejdsgange og god praksis på landbrug

60 Beskyttelse mod at forurene foder på landbrug