Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

54.5 Udstedelse af certifikater

 

​Certifikatet er en officiel myndighedserklæring udstedt af Fødevarestyrelsen til myndighederne i importlandet. Fødevarestyrelsen garanterer med det udstedte certifikat, at forsendelsen overholder de krav, der fremgår af certifikatet. Derfor skal certifikatet underskrives af en embedsdyrlæge eller en officiel inspektør, der er ansat af Fødevarestyrelsen og er bemyndiget til at underskrive certifikater. Hvis det er et krav, at certifikatet underskrives af en embedsdyrlæge, vil det fremgå af certifikatets underskriftsfelt.

Certifikatet kan kun underskrives, hvis der foreligger tilstrækkelig dokumentation for, at oplysningerne i certifikatet er korrekte. Forelæggelse for Fødevarestyrelsen af certifikat og eventuelle ledsagedokumenter, betragtes som en anmodning om udstedelse af certifikatet til eksport af den pågældende sending. Se afsnit 52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder og afsnit 52.1 Krav om egenkontrol ved eksport af foder.


Eksportøren skal betale for udstedelse af certifikater. Se mere om betaling her.

Når certifikatet er udstedt af Fødevarestyrelsen, må der ikke ændres i det eller tilføjes nye oplysninger.

Bemærk, at Fødevarestyrelsen ikke må udstede certifikater, hvis forsendelsen allerede har forladt Danmark. Eksportøren skal derfor sikre sig, at eksportcertifikatet er udstedt, inden varerne afsendes.


Fodereksportbekendtgørelsen § 5

Certifikatbekendtgørelsen §§ 2-4


Se mere:


54.6 Erstatningscertifikater

54.3 Udfyldelse og print af certifikater

54.4 Certifikatpapir

52. Virksomhedens ansvar ved eksport af foder

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen