Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

54.3 Udfyldelse og print af certifikater

 

​Certifikaterne med eventuelt tilhørende vejledninger ligger i certifikatdatabasen. Certifikaterne er skrivbare PDF-filer, som virksomheden skal udfylde og udskrive, for at Fødevarestyrelsen kan underskrive og dermed udstede certifikatet. Se afsnit 54.2 Certifikatdatabasen og  

afsnit.54.5 Udstedelse af certifikater.


Det er virksomhedens ansvar, at det er det rigtige certifikat, som anvendes til forsendelsen. Se afsnit 52 Virksomhedens ansvar ved eksport af foder.


Certifikatet skal findes i certifikatdatabasen. For at være sikker på, at det er den nyeste udgave af certifikatet, som bruges til eksporten, skal virksomheden hver gang hente certifikatet inde i databasen. Se afsnit 54.2 Certifikatdatabasen.


Alle certifikater skal tilføjes et unikt certifikatnummer. Certifikatnummeret er ikke det samme som det nummer, der findes på vandmærkepapiret. Når certifikatnummeret indsættes i en skrivbar fil printes nummeret automatisk på certifikaters følgende sider, således at samhørighed til side 1 sikres. Fødevarestyrelsen foreslår følgende nummereringssystem: XXXX – 000…….0 – YYYY, hvor XXXX er virksomhedens kontrolnummer (f.eks. 0014), 000…….0 er løbenummer og YYYY er årstal. Det entydige nummer fra vandmærkepapirarket kan anvendes som løbenummer.


Visse lande har et andre krav til, hvordan certifikatet skal nummereres. Dette vil fremgå af certifikatsiden i certifikatdatabasen. Alle felter i certifikatet skal udfyldes inden certifikatet fremlægges til underskrift. Hvis det fremgår af en vejledning eller noter i certifikatet, at det er valgfrit, om et felt udfyldes eller ej, skal skrivefeltet i stedet udfyldes med "xxxx" hvis ikke der indsættes informationer. Hvis der er særlige krav til udfyldelse af certifikatet, vil dette fremgå af certifikatsiden.


Sammen med certifikaterne ligger der i certifikatdatabasen "masker". En "maske" består af skrivbare felter uden mellemliggende tekst og kan bruges til at tilføje de manglende oplysninger, hvis man har printet certifikatet ud, inden det er fuldstændigt udfyldt. Det er ikke muligt at gemme delvist udfyldte certifikater elektronisk, så man må udskrive dem på vandmærkepapir. Senere kan man så fylde flere oplysninger ind ved at skrive oplysningerne i de relevante felter i masken og derefter printe maskens indhold på det delvist udfyldte certifikat.


Se Fødevarestyrelsens generelle vejledning til udfyldelse af certifikater.


Certifikaterne skal udskrives på specielt certifikatpapir. Se afsnit 54.4 Certifikatpapir.


Når virksomheden har udfyldt og udskrevet certifikatet, skal virksomheden forelægge det for Fødevarestyrelsen til underskrift. Forelæggelse for Fødevarestyrelsen af certifikat og eventuelle ledsagedokumenter, betragtes som en ansøgning om tilladelse til eksport af den pågældende sending. 

Fodereksportbekendtgørelsen § 5, stk.2


Se mere:

54.5 Udstedelse af certifikater

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen