Gå til navigation Gå til hovedindhold

54.1 Certifikattyper

 

​Der findes flere typer af certifikater, som skal bruges til eksport. Hvilken certifikattype, der skal bruges, er bl.a. afhængig af produkt og modtagerland. Se afsnit 51.2 Certifikatdatabasen.

Hvis der findes et godkendt bilateralt certifikat til en bestemt produkttype til eksport til et bestemt land, skal det certifikat anvendes.


Bilaterale certifikater er udarbejdet af Fødevarestyrelsen og er certifikater, som udelukkende er gyldige ved eksport fra Danmark til et bestemt modtagerland. De vil oftest være godkendt af modtagerlandets myndigheder. Hvis certifikatet ikke er godkendt af landets myndigheder, men fx er udarbejdet på baggrund af en specifik importtilladelse, vil dette oftest fremgå af certifikatsiden.


EU-certifikater er bilaterale certifikater, som er forhandlet mellem EU og modtagerlandet.  Det betyder, at kravene for eksport af det givne produkt til modtagerlandet er ens for alle EU-lande. Certifikaterne kan afvige i udformning og sprog, da hvert enkelt EU-land tilpasser certifikaterne til egne formater og tilføjer eget sprog. Fødevarestyrelsen oversætter altid certifikatteksterne til dansk.

Nogle af EU-certifikaterne findes og skal udfyldes i TRACES. Hvis et certifikat findes i TRACES, fremgår det af certifikatsiden. Se mere om TRACES her.


Til lande, hvor der ikke er indgået aftaler om importbetingelser, kan man eventuelt anvende generelle certifikater. Det er certifikater, som ikke er rettet mod et bestemt modtagerland og derfor ikke er godkendte af modtagerlandenes myndigheder. Som udgangspunkt indeholder de generelle certifikater kun attestationer indenfor EU-lovgivningen. Mange tredjelande accepterer import på generelle certifikater. Forud for en påtænkt eksport er det vigtigt, at eksportøren via sin kunde eller modtagerlandets myndigheder sikrer sig, at det påtænkte modtagerland vil acceptere varer importeret på det pågældende generelle certifikat.

Se afsnit 52. Virksomhedens ansvar ved eksport af foder.


Fødevarestyrelsen kan udstede en zoosanitær erklæring, hvis der ved eksporten er behov for en erklæring om status for husdyrsygdomme i Danmark. Erklæringerne opdateres, hvis der i Danmark kommer udbrud af en af de husdyrsygdomme, som er nævnt i erklæringerne. Ved hver opdatering får erklæringerne nyt La-nummer. Se afsnit 54.2 Certifikatdatabasen.


Fodereksportbekendtgørelsen § 5

Kommissionens beslutning om anvendelse af Traces-systemet

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen