Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Eksport og samhandel:
53. Eksport af foder til særlige tredjelande

 

53.1 Procedure for at blive godkendt som eksportør til særlige tredjelande

​For at søge om godkendelse til eksport til særlige tredjelande skal virksomheden sende en ansøgning til Fødevarestyrelsen. Ansøgningen kan sendes via Fødevarestyrelsens hjemmeside.


Fødevarestyrelsen vurderer så, om virksomheden opfylder betingelserne for eksport til det pågældende land. Hvis det er tilfældet, bliver virksomheden sat på Fødevarestyrelsens liste over virksomheder godkendt til eksport til landet.


Hvis tredjelandet skal acceptere Fødevarestyrelsens godkendelse, afventer Fødevarestyrelsen landets accept, inden virksomheden sættes på listen.


Nogle tredjelande kommer på inspektion forud for godkendelse af eksport til landet.


I Fødevarestyrelsens guide til inspektion fra udlandet kan virksomhederne læse, hvordan de bedst muligt forbereder sig på inspektionen. Guiden er skrevet til inspektion af fødevarevirksomheder, men de samme principper gør sig gældende for inspektion på fodervirksomheder.


Virksomheden modtager meddelelse fra Fødevarestyrelsen, når virksomheden er godkendt og optaget på listen.


Fodereksportbekendtgørelsen § 7, stk. 3

Fodereksportbekendtgørelsen Bilag 1


Se mere:


53. Eksport af foder til særlige tredjelande

51.1 Krav til foder, som skal eksporteres

Vejledning til fodereksportbekendtgørelsen