Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

51.1 Krav til foder, som skal eksporteres

 

​Foder må kun eksporteres, hvis det frit kan markedsføres i EU, med mindre andet er aftalt med importlandets myndigheder.

Hvis der er indgået en aftale mellem Danmark og et tredjeland om, hvilke krav foderet skal opfylde, for at kunne blive eksporteret til det pågældende land, skal disse krav overholdes. Det gælder også, hvis aftalen er indgået mellem EU og tredjelandet. Se afsnit 54.1 Certifikattyper.


Foder fremstillet i EU skal overholde EU-lovgivningen.


Et foder, der ikke frit kan omsættes i EU, kan dog undtagelsesvist eksporteres til et tredjeland, hvis følgende betingelser er opfyldte:

  • Foderet må ikke være farligt
  • Importlandets myndigheder skal have fået at vide, hvorfor foderet ikke er lovligt i EU
  • Der skal foreligge skriftlig dokumentation for, at importlandets myndigheder har accepteret at modtage foderet, som ikke er lovligt i EU

Fodereksportbekendtgørelsen, § 5

Fødevareforordningen 178/2002, artikel 12

Foderhygiejneforordningen 183/2005, artikel 25


Se mere:


56. Eksport af foder af animalsk oprindelse

56.1 Særlige regler ved eksport af forarbejdet animalsk protein fra andre dyr end drøvtyggere

56.2 Særlige regler ved eksport af forarbejdet animalsk protein fra drøvtyggere

54. Certifikater til eksport af foder