Gå til navigation Gå til hovedindhold

Foder til forskellige dyrearter:
4. Foder og fodertyper

 

    Relevante afsnit i dette kapitel

4.1 Oversigt over fodertyper

Begreberne "foder" og "foderstoffer" omfatter alle de forskellige typer af foder, der findes.

Oversigten nedenfor viser hvordan de forskellige fodertyper er knyttet sammen.

 

Farverne i oversigten refererer til forskellige dele af foderlovgivningen:

Grøn bundfarve:
Fødevareforordningen 

Se mere:
4.2 Hvad foder og foderstoffer er


Grå bundfarve:
Fodertilsætningsstofforordningen

Se mere:
5. Fodertilsætningsstoffer – register over godkendte tilsætningsstoffer og brugsbetingelser
6. Fodertilsætningsstoffer – særlige tilsætningsstoffer i foder
7. Tidligere tilsætningsstoffer der ikke længere kan anvendes som fodertilsætningsstoffer
8. Fodertilsætningsstoffer - Særlige begrænsninger i brug og markedsføring
9. Forblandinger

Hvid bundfarve:
Markedsføringsforordningen 

Se mere:
12. Fodermidler
13. Foderblandinger
14. Foder med særlige ernæringsformål / Diætetisk foder

Forklaringer er skrevet med kursiv skrift. 


4.3 Hvad fodring af dyr er

Ved fodring af dyr forstås, at foder indføres i et dyrs fordøjelseskanal gennem munden. Formålet med fodring er at opfylde dyrs næringsbehov og/eller at opretholde sunde dyrs produktivitet.

Fodring af dyr er defineret i markedsføringsforordningen.
Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra b. 

Se også definitionen af fodring af dyr i bilag 2 Definitioner og begreber.