Gå til navigation Gå til hovedindhold


4. Foder og fodertyper

Foder eller foderstoffer er begreber, der omfatter alle typer af foder, dvs. fodermidler, fodertilsætningsstoffer, forblandinger og foderblandinger.

4.1 Oversigt over fodertyper

Begreberne "foder" og "foderstoffer" omfatter alle de forskellige typer af foder, der findes.

Oversigten nedenfor viser hvordan de forskellige fodertyper er knyttet sammen.

 

Farverne i oversigten refererer til forskellige dele af foderlovgivningen:

Grøn bundfarve:
Fødevareforordningen 

Se mere:
4.2 Hvad foder og foderstoffer er


Grå bundfarve:
Fodertilsætningsstofforordningen

Se mere:
5. Fodertilsætningsstoffer – register over godkendte tilsætningsstoffer og brugsbetingelser
6. Fodertilsætningsstoffer – særlige tilsætningsstoffer i foder
7. Tidligere tilsætningsstoffer der ikke længere kan anvendes som fodertilsætningsstoffer
8. Fodertilsætningsstoffer - Særlige begrænsninger i brug og markedsføring
9. Forblandinger

Hvid bundfarve:
Markedsføringsforordningen 

Se mere:
12. Fodermidler
13. Foderblandinger
14. Foder med særlige ernæringsformål / Diætetisk foder

Forklaringer er skrevet med kursiv skrift. 


4.2 Hvad foder og foderstoffer er

Begreberne "foder" og "foderstoffer" dækker over det samme og omfatter alle typer af foder.

Det er uforarbejdede eller helt eller delvist forarbejdede stoffer eller produkter, som er bestemt til at skulle fortæres af dyr. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger er også omfattet af begrebet "foder" og "foderstoffer".

Det dækker alt lige fra fodermidler som byg og sojaskrå til forskellige typer foderblandinger, der skal opfylde specifikke behov for næringsstoffer, energi og struktur til forskellige dyrearter og aldersklasser af dyr.

Foder og foderstoffer er defineret i fødevareforordningen.
Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 4. 

Se også definitionen af foder (eller foderstoffer) i bilag 2 Definitioner og begreber.


4.3 Hvad fodring af dyr er

Ved fodring af dyr forstås, at foder indføres i et dyrs fordøjelseskanal gennem munden. Formålet med fodring er at opfylde dyrs næringsbehov og/eller at opretholde sunde dyrs produktivitet.

Fodring af dyr er defineret i markedsføringsforordningen.
Markedsføringsforordningen, artikel 3, stk. 2, litra b. 

Se også definitionen af fodring af dyr i bilag 2 Definitioner og begreber.