Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

4.2 Hvad foder og foderstoffer er

 

Begreberne "foder" og "foderstoffer" dækker over det samme og omfatter alle typer af foder.

Det er uforarbejdede eller helt eller delvist forarbejdede stoffer eller produkter, som er bestemt til at skulle fortæres af dyr. Fodertilsætningsstoffer og forblandinger er også omfattet af begrebet "foder" og "foderstoffer".

Det dækker alt lige fra fodermidler som byg og sojaskrå til forskellige typer foderblandinger, der skal opfylde specifikke behov for næringsstoffer, energi og struktur til forskellige dyrearter og aldersklasser af dyr.

Foder og foderstoffer er defineret i fødevareforordningen.
Fødevareforordningen, artikel 3, nr. 4. 

Se også definitionen af foder (eller foderstoffer) i bilag 2 Definitioner og begreber.