Gå til navigation Gå til hovedindhold

Medicin i foder:
44. Import af foder

Foder af animalsk oprindelse må kun importeres fra tredjelande og virksomheder i tredjelande, der er godkendt af EU til eksport af animalsk foder til EU.

  Relevante afsnit i dette kapitel

44.2 Import af foder af ikke-animalsk oprindelse

​Foder af ikke-animalsk oprindelse, bortset fra hø og halm samt frø af hamp, må importeres fra tredjelande, der er godkendt af EU. Indtil videre findes der ingen liste over godkendte tredjelande. Fodervirksomheden må derfor indtil videre importere ikke-animalsk foder, bortset fra hø og halm samt frø af hamp, fra alle tredjelande. Der kan for nogle tredjelande være iværksat importrestriktioner eller mere intensiveret kontrol.

Se mere i afsnit 46. Foder, der kræver forhåndsanmeldelse.


Virksomheder, som importerer foder, der er nævnt i Kommissionens Direktiv 95/69/EF, artikel 2, litra a-d, eller artikel 7, stk. 2, litra a-c, til Danmark, anses for tredjelandsvirksomhedens repræsentant i Unionen, jf. artikel 6, stk. 1 i Kommissionens Direktiv 98/51/EF. 


Særligt vedrørende import af hø og halm:
Fodervirksomheden må kun importere hø og halm fra følgende tredjelande med de begrænsninger, der er anført i noterne i Gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/575. Det er tilladt at importere hø og halm fra følgende tredjelande: 

 • Australien
 • Canada
 • Chile
 • ​Grønland
 • ​Guernsey
 • ​ Isle of Man​
 • Island 
 •  Jersey
 •  New Zealand
 •  Serbien*
 •  Schweiz
 •  Storbritannien (Det Forenede Kongeringe)*
 • ​ USA

*se bemærkninger i gennemførelsesafgørelse


Kun halmpiller bestemt til forbrænding:​

 • Ukraine (skal leveres direkte og overvåges i Traces fra det godkendte grænsekontrolsted, hvor de føres ind i Unionen til bestemmelsesvirksomheden i Unionen, hvor de skal forbrændes) Nærmere krav er beskrevet i gennemførelsesafgørelse 2022/575, artikel 2, stk. 2.


Fodervirksomheden må ikke importere hø og halm, som under transporten fra tredjelandet har været i kontakt med levende dyr. Dette hø og halm skal efter veterinærkontrollen føres direkte til destruktion ved forbrænding efter aftale med grænsekontrollen.


Særligt vedrørende import af frø af hamp til foder:

Fodervirksomheden må kun importere frø af hamp, som ikke er bestemt til udsæd, til foder fra tredjelande efter skriftlig tilladelse fra Fødevarestyrelsen.


Fødevareforordningen

Foderhygiejneforordningen

Forordning 95/69/EF

Gennemførelsesafgørelse (EU)​ 2022/575​