Gå til navigation Gå til hovedindhold


43. Samhandel med foder

Foder af animalsk oprindelse må kun indføres fra godkendte fodervirksomheder i andre EU-lande.

43.1 Samhandel med foder af animalsk oprindelse

Fodervirksomheden må kun modtage foder af animalsk oprindelse ved samhandel fra godkendte fodervirksomheder i andre EU-lande. Godkendte fodervirksomheder i et andet EU-land må kun levere foder af animalsk oprindelse til en fodervirksomhed i et andet EU-land, herunder Danmark, hvis foderet opfylder EU-lovgivningen.

Fodervirksomheder, der modtager animalsk foder fra et andet EU-land, skal forhåndsanmelde sendinger af foder, hvis Fødevarestyrelsen anmoder om det. Fødevarestyrelsen vil informere om, hvad en forhåndsanmeldelse skal indeholde.

Foder af animalsk oprindelse og animalske råvarer, der skal anvendes til fremstilling af foder er animalske biprodukter og skal samhandles i henhold til kravene i forordningen om animalske biprodukter og gennemførelsesforordningen.

Læs mere om samhandel med animalske biprodukter her

 

Fødevareforordningen

Foderhygiejneforordningen

Forordningen om animalske biprodukter

Gennemførelsesforordningen


43.2 Samhandel med foder af ikke-animalsk oprindelse

​Registrerede eller godkendte fodervirksomheder i et EU-land må kun levere foder af ikke-animalsk oprindelse til en fodervirksomhed i et andet EU-land, herunder Danmark, hvis foderet opfylder EU-lovgivningen.

 

Fødevareforordningen

Foderhygiejneforordningen


43.3 Handel inden for Unionen med foderlægemidler

​Foderstofvirksomheder, der distribuerer foderlægemidler eller mellemprodukter i et andet EU-land end det EU-land, hvor det er fremstillet, skal kontrollere, at de veterinærlægemidler, der anvendes til fremstillingen af dette foderlægemiddel eller disse mellemprodukter, er tilladt til anvendelse i overensstemmelse med forordning (EU) 2019/6, i det EU-land, hvor det anvendes. 

Forordning (EU) 2019/4 
Forordning (EU) 2019/6​   


Se mere

38 Foderlægemidler