Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

Registrering og godkendelse:
41. Registrering, godkendelse og tilladelse som fodervirksomhed med foder af animalsk oprindelse

Når fodervirksomheder har visse typer af aktiviteter og visse typer af foder af animalsk oprindelse på deres virksomhed, kræver det, at fodervirksomheden er registreret og/eller godkendt som fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen, godkendt eller registreret som ABP-virksomhed, efter forordningen om animalske biprodukter og/eller har en registrering, godkendelse eller tilladelse efter TSE forordningen.

41.4 Registrering til brug af fiskemel mv. på landbrug

Hvis et landbrug anvender fiskemel, blodprodukter mv., som er tilladt i foder til nogle dyrearter, skal landbruget have en supplerende registrering.


Registreringen til brug af fiskemel mv. foregår på Landbrugsindberetning.dk, under rubrikken "Foder og fødevarer".


TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV


Se mere:


40.18 Anvendelse og opbevaring af foder af animalsk oprindelse på landbrug