Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:


41. Registrering, godkendelse og tilladelse som fodervirksomhed med foder af animalsk oprindelse

Når fodervirksomheder har visse typer af aktiviteter og visse typer af foder af animalsk oprindelse på deres virksomhed, kræver det, at fodervirksomheden er registreret og/eller godkendt som fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen, godkendt eller registreret som ABP-virksomhed, efter forordningen om animalske biprodukter og/eller har en registrering, godkendelse eller tilladelse efter TSE forordningen.

41.1 Generelt om ansøgning som fodervirksomhed med foder af animalsk oprindelse

​Når fodervirksomheder har visse typer af aktiviteter og visse typer af foder af animalsk oprindelse på deres virksomhed, kræver det, at fodervirksomheden er registreret og/eller godkendt som fodervirksomhed efter foderhygiejneforordningen, godkendt eller registreret som ABP-virksomhed, efter forordningen om animalske biprodukter og/eller har en registrering, godkendelse eller tilladelse efter TSE forordningen.


Hvis et forarbejdningsanlæg fx vil producere blodprodukter til svin, skal virksomheden både ansøge om registrering efter foderhygiejneforordningen, godkendelse efter forordningen om animalske biprodukter og om enten registrering eller tilladelse efter TSE forordningen.


Ved fremstilling af fx hydrolyseret protein vil det kræve, at virksomheden søger om registrering efter foderhygiejneforordningen og godkendelse efter forordningen om animalske biprodukter.


Bestemt af situationen vil det kræve, at virksomheden ansøger efter forskellige forordninger. Detaljer herom fremgår af blanketterne for foder og animalske biprodukter.


På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der mere information om godkendelse og registrering efter forordningen om animalske biprodukterBlanket for foderhygiejneforordningen og TSE forordningen: Ansøgning om registrering og godkendelse som fodervirksomhedBlanket for forordningen om animalske biprodukter: Animalske biprodukter - ansøgning om godkendelse eller registrering


TSE forordningen, artikel 7, jf. bilag IV

Forordningen om animalske biprodukter, artikel 23 og 24

 

Se mere:

79. Registrering og godkendelse af fodervirksomhed, herunder landbrug.


41.2 Registrering, godkendelse og tilladelse efter TSE forordningen

​Virksomheder skal registreres, godkendes eller have en tilladelse efter TSE forordningen, hvis de frembringer eller forarbejder visse animalske biprodukter/afledte produkter (fodermidler af animalsk oprindelse) eller fremstiller foderblandinger med visse fodermidler af animalsk oprindelse. Hvilke typer af aktiviteter der udløser en registrering, godkendelse eller tilladelse er nærmere beskrevet på Fødevarestyrelsens hjemmeside: Registrering, godkendelse og tilladelse efter foderforbuddetTSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel III, afsnit B, nr. 1) og 2)

TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit C, litra a) og c)

TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit D, litra a), c) og d)

TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit E, litra c)

TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit F, litra b)


41.3 Offentliggørelse af virksomheder efter forordningen om animalske biprodukter, gen-nemførselsforordningen og TSE forordningen

​På Fødevarestyrelsens hjemmeside er offentliggjort lister over fodervirksomheder, der:

  • er godkendt, registreret og/eller har en tilladelse efter forordningen om animalske biprodukter, eller
  • er godkendt, registreret, har en tilladelse og/eller har en godkendt rengøringsprocedure efter TSE forordningen.

Godkendelse og registrering af biproduktvirksomhed

Lister over registrerede og godkendte fodervirksomheder


TSE forordningen artikel 7, bilag IV

Forordningen om animalske biprodukter artikel 23 og artikel 24


41.4 Registrering til brug af fiskemel mv. på landbrug

Hvis et landbrug anvender fiskemel, blodprodukter mv., som er tilladt i foder til nogle dyrearter, skal landbruget have en supplerende registrering.


Registreringen til brug af fiskemel mv. foregår på Landbrugsindberetning.dk, under rubrikken "Foder og fødevarer".


TSE-forordningen, artikel 7, bilag IV


Se mere:


40.18 Anvendelse og opbevaring af foder af animalsk oprindelse på landbrug


41.5 Forsøg med foder – forsøgstilladelser og betingelser

​Det er muligt at udføre forsøg med foder for en række områder. I visse situationer skal der indhentes forsøgstilladelse. I andre situationer kan der være andre betingelser. På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der en oversigt over de generelle krav i forskellige regler.