Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

40.5 Prøver af foder med animalsk indhold efter TSE forordningen

 

Fremstillingsvirksomheder skal tage prøver til verificering af, at der ikke er uautoriserede animalske bestanddele i foder, hvor det ikke må være.  Der kan tages 2 typer af prøver, som kan analyseres efter 2 officielle analysemetoder. Den ene officielle metode er med lysmikroskopi (LM) også kaldet mikroskopisk botanisk undersøgelse (MBU). Denne metode kan skelne mellem bestanddele fra vanddyr eller landdyr. Den anden officielle analysemetode er med polymerase chain reaction (PCR), som kan detektere drøvtyggermateriale.


For at sikre fodersikkerheden skal virksomheder i forhold til deres egen prøvetagnings- og analyseplan, risikovurdere, hvorvidt og hvor mange prøver/analyser der skal tages på baggrund af HACCP principperne. Analyseplanen skal gennemføres for at verificere, at der ikke er uautoriserede animalske bestanddele i foder til dyr. Slagterier mv., der leverer blod og animalske biprodukter, kan anvende en alternativ analysemetode end LM og PCR.

 

  • Slagterier mv., der leverer animalske biprodukter til fremstilling af blodprodukter til fx fjerkræ og svin samt forarbejdet animalsk protein til akvakulturdyr skal tage prøver, hvis de også har drøvtyggermateriale på virksomheden. Analysemetoden skal være videnskabeligt valideret til dette formål og behøver ikke at være efter bilag VI i prøvetagnings- og analyseforordningen. Der er ikke krav til, at analyseresultaterne gemmes i flere år.
  • Forarbejdningsvirksomheder, der fremstiller blodprodukter og forarbejdet animalsk protein inkl. af insekter men undtagen fiskemel, skal tage prøver og få dem analyseret efter de officielle analysemetoder, hvis de også har drøvtyggermateriale på virksomheden. Myndigheder skal have adgang til analyseresultaterne i mindst 5 år.
  • Fodervirksomheder, der fremstiller foderblandinger til akvakulturdyr fx fisk, skal tage prøver og få dem analyseret efter de officielle analysemetoder, hvis virksomheden vælger at iblande forarbejdet animalsk protein (inkl. af insekter og fiskemel) og virksomheden samtidig fremstiller foder til andre fødevareproducerende dyr. Myndigheder skal have adgang til analyseresultaterne i mindst 5 år.
  • Fodervirksomheder, der fremstiller mælkeerstatninger med fiskemel til drøvtyggere, som ikke er fravænnet, og som samtidig producerer foderblandinger til voksne drøvtyggere, skal tage prøver og få dem analyseret efter de officielle analysemetoder. Myndigheder skal have adgang til analyseresultaterne i mindst 5 år.
  • Fodervirksomheder, der fremstiller foderblandinger til fødevareproducerende dyr, som iblander enten fiskemel, blodprodukter eller di- og tricalciumfosfat, og som samtidigt fremstiller foderblandinger til drøvtyggere, skal tage prøver og få dem analyseret efter de officielle analysemetoder. Myndigheder skal have adgang til analyseresultaterne i mindst 5 år.

Myndighederne tager også prøver i forbindelse med kontrol af virksomhederne og gennemfører begge officielle analyser. I Danmark tages der desuden skrabeprøver, der er en indikator for rengøringen på virksomhederne. Prøverne anvendes til at se indhold af animalske bestanddele. Virksomhederne kan også selv tage disse prøver.


Fodervirksomheder, også andre end dem som fremstiller foderblandinger fx lagre eller transportører, skal i henhold til TSE forordningens regler om hvilket foder af animalsk oprindelse der er tilladt til forskellige dyrearter gennemfører tage prøver og gennemfører analyser for uautoriseret animalske bestanddele i foder også i vegetabilsk foder. Fodervirksomhederne skal i henhold til foderhygiejneforordningens bestemmelser udarbejde en prøvetagnings- og analyseplan. Virksomhederne bør tage stilling til, om/hvor mange prøver og animalske analyser ved LM og PCR-analysemetoder, virksomheden selv skal sikre bliver gennemført. Det kan fx være relevant for undersøgelse af rengøringens effektivitet eller for procedurer til at minimere risiko for krydsforurening eller overslæb.


TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel III, afsnit B, nr. 2, litra c)

TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit C, litra a), pkt. iii) & litra c), pkt. iv)

TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit D, litra a), pkt. iii) & litra c), pkt. iv) & litra d), pkt. i, pind 4

TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit E, litra c), pkt. iv)

TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel, IV, afsnit F, litra b), pkt. i), pind 4

TSE forordningen, artikel 7, bilag IV, kapitel V, afsnit F

Prøvetagnings- og analyseforordningen, artikel 3, bilag VI


Se mere:


66.2 System til at sikre foderhygiejne på virksomheder efter primærproduktion
74.3 Kvalitetskontrol af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion

74.5 Analytisk kvalitetskontrol af foder på virksomheder efter primærproduktion