Gå til navigation Gå til hovedindhold

40.12 Foder til pelsdyr

 

​Forordningerne om animalske biprodukter og TSE forordningen har regler for fremstilling af foder til pelsdyr.


På Fødevarestyrelsens hjemmeside er der information om foder til pelsdyr.


Pelsdyrfoder, der indeholder animalsk materiale fra drøvtyggere, må ikke produceres på steder, der også producerer foderblandinger til fødevareproducerende dyr.


TSE forordningen artikel 7, bilag IV, kapitel V, afsnit C

Forordningen om animalske biprodukter

Gennemførelsesforordningen