Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

3.2 Tilbagetrækning og tilbagekald af farligt foder

 

​Foder må ikke markedsføres, hvis det er farligt. Det gælder både foder til dyr, der bruges til fødevareproduktion, og foder til dyr, som ikke bruges til fødevareproduktion.

Et foder betragtes som farligt, hvis det anses for:

  • at have en negativ indvirkning på menneskers eller dyrs sundhed
  • at gøre en fødevare, der stammer fra dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, farligt at anvende til menneskeføde
  • at have en direkte negativ indvirkning på miljøet eller på dyrevelfærden


Fødevareforordningen, artikel 15, stk. 1 og 2

Markedsføringsforordningen, artikel 4, stk.1 

Læs mere om, hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal handle i sager om tilbagetrækning og tilbagekaldelse af foder i Fødevarestyrelsens tilbagetrækningsvejledning på Fødevarestyrelsens hjemmeside www.fvst.dk

Tilbagetrækningsvejledningen beskriver reglerne for tilbagetrækning fra virksomheder og tilbagekaldelse fra slutbrugere samt for, hvornår og hvordan virksomheder og Fødevarestyrelsen skal informere slutbrugerne om, at der er farligt foder på markedet. Tilbagetrækningsvejledningen giver også eksempler på, hvordan virksomhederne kan overholde reglerne i praksis.

Se mere:


30.2 Tilbagetrækning/-kald og oplysningspligt ved fund af farlig foder som følge af indhold af uønskede stoffer

37.6 Tilbagetrækning/kald af farligt foder – som følge af fund af salmonella

40.16 Tilbagetrækning og oplysningspligt ved fund af uautoriserede animalske bestanddele i foder