Gå til navigation Gå til hovedindhold

Ansvar/fodersikkerhed:
38. Foderlægemidler

Der er særlige regler om foderlægemidler.

    Relevante afsnit i dette kapitel

38.5 Brug af foderlægemidler på landbrug

Udlevering af et foderlægemiddel kan kun ske efter ordinering på en dyrlægerecept, og anvendelsen af foderlægemidlet skal ske i overensstemmelse med dyrlægens anvisning. 

Dyreholdere skal træffe foranstaltninger for at undgå krydskontaminering og sikre, at kun de dyr, som er identificeret i dyrlægerecepten, får foderlægemidler. Dyreholdere skal sikre, at udløbne foderlægemidler ikke anvendes. 

Foderlægemiddelforordningen artikel 17, stk. 2 

Registrering af anvendelsen

Dyreholderen, som har dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, og pelsdyrholdere, som fodrer dyrene med foderlægemidler, skal registrere hvilke foderlægemidler, de anvender. 

Disse registre skal opbevares i mindst fem år efter datoen for anvendelsen af foderlægemidlerne, herunder hvis det dyr, der anvendes i fødevareproduktionen, slagtes i denne femårsperiode eller for pelsdyr det dyr, der anvendes i produktionen, aflives i denne femårsperiode. 

Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, § 28

Foderlægemiddelforordningen, artikel 17, stk. 7, jf. 

Veterinærlægemiddelforordningen, artikel 108 

Opbevaring

Landbrugeren skal opbevare foderlægemidler i egnede, separate og sikrede faciliteter eller i hermetisk lukkede beholdere, der er specielt beregnet til opbevaring af foderlægemidler og på en måde, som nedsætter risikoen for, at fodermidlet bliver brugt til dyr, som dette fodermiddel ikke er beregnet til. 

Udfodring

Foderlægemidler må ikke udfodres via foderanlæg, som også bruges til foder uden foderlægemidler. 

Foderlægemiddelforordningen, bilag I, afdeling 5, stk. 1

Foderhygiejneforordningen bilag III
 

Se også:

92. Tildeling af lægemidler på landbrug