Gå til navigation Gå til hovedindhold

Foderhygiejne:
38. Lægemidler i foder

 

38.4 Overslæb af lægemidler til andet foder

​Ved fremstilling af foderlægemidler vil der være risiko for overslæb af lægemiddel til andet foder, der produceres og håndteres på virksomhedens produktionsanlæg. Virksomheder, der fremstiller foderlægemidler, skal derfor forholde sig til overslæbsproblematikken og tage de fornødne forholdsregler for at undgå/minimere overslæb. Fodervirksomheder, som håndterer foderlægemiddel-løsvarer, skal tilsvarende forholde sig til faren for krydskontaminering/overslæb til andet foder.


Virksomheder, der producerer foderlægemidler, skal have procedurer baseret på HACCP-principperne, som tager afsæt i en risikoanalyse. I sin risikovurdering skal virksomheden have forholdt sig til faren for overslæb og taget stilling til, hvordan overslæb af lægemiddel fra et produkt til et andet begrænses mest muligt. I den forbindelse vurderer Fødevarestyrelsen, at overslæb af lægemidler som udgangspunkt bør være identificeret som en fare, der skal styres med et kritisk kontrolpunkt.


Læs mere i afsnit 78. HACCP-system på fodervirksomheder 

 

afsnit 72.2 Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduktion.


38.5 Brug af lægemidler i foder på landbrug

Et landbrug skal overholde de generelle regler for brug af lægemidler, når der bruges lægemidler i foder eller foderlægemidler (fremstillet på en fodervirksomhed).

Dyreejerbekendtgørelsen om medicin


Lægemidler og foderlægemidler må kun opbevares på det CHR-nummer, de er ordineret til, og brugen skal altid følge dyrlægens anvisning.


Dyreejerbekendtgørelsen om medicin § 5, stk. 2 og § 11


Eksempel:
En dyrlæge har ordineret behandling med lægemiddelzink 2500mg/kg foder i 14 dage mod diarré hos smågrise ved fravænning. Derfor skal smågrisene fodres med foder, der indeholder zink i denne koncentration i 14 dage. Landbrugeren må ikke ændre på hverken koncentrationen af zink i foderet eller på behandlingstiden uden, at dyrlægen har givet skriftlig besked herom.

Landbrugeren skal opbevare foderlægemidler på en måde, som nedsætter risikoen for, at fodermidlet bliver brugt til dyr, som dette fodermiddel ikke er beregnet til.


Foderhygiejneforordningens bilag III


Landbrugerne må håndtere lægemidler og foderlægemidler på krybbeniveau, i mindre blandere fx en betonblander, i fodervogn og lignende.  Foderlægemidler må også håndteres i separate siloer. Det kræver en særlig godkendelse fra Lægemiddelstyrelsen, hvis man vil håndtere lægemidler i blandeanlæg eller siloer. Det skyldes, at der er stor risiko for at forurene andet foder med lægemidlerne.