Gå til navigation Gå til hovedindhold

Definitioner og begreber:
38. Foderlægemidler

Der er særlige regler om foderlægemidler.

38.1 Hvad er foderlægemidler

​Et foderlægemiddel er et foder, der kan gives til dyr uden yderligere forarbejdning, og som består af en homogen blanding af et eller flere veterinærlægemidler eller mellemprodukter med fodermidler eller foderblandinger.​

Foderlægemiddelforordningen artikel 3, stk. 2, litra a 

Et mellemprodukt er et foder, der ikke er klart til at blive givet direkte til dyr uden yderligere forarbejdning, og som består af en homogen blanding af et eller flere veterinærlægemidler udelukkende med fodermidler eller foderblandinger, som er beregnet til at indgå i fremstillingen af et foderlægemiddel. 

Foderlægemiddelforordningen artikel 3, stk. 2, litra b 

Foderlægemiddelforordningen finder anvendelse fra d. 28. januar 2022, hvorefter foderlægemidler vil være at betragte som foder. Det indebærer, at foderlægemidler og mellemprodukter ligesom øvrigt foder vil være omfattet af reguleringen på foderområdet, herunder bl.a. reglerne i bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder, foderstofloven, foderhygiejneforordningen mv.

 


38.2 Hvad er veterinære lægemidler

Et veterinærlægemiddel er et stof eller en kombination af stoffer, der opfylder mindst en af følgende betingelser:

a) det præsenteres som et egnet middel til behandling eller forebyggelse af sygdomme hos dyr

b) det skal anvendes i eller gives til dyr for at genoprette, påvirke eller ændre fysiologiske funktioner ved at udøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolisk virkning

c) det skal anvendes i dyr for at stille en medicinsk diagnose

d) det er bestemt til eutanasi af dyr (aflivning).
 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 3, stk. 1, litra f, jf.

Veterinærlægemiddelforordningen, artikel 4, nr 1