Gå til navigation Gå til hovedindhold

Krydsforurening og overslæb:
38. Foderlægemidler

Der er særlige regler om foderlægemidler.

38.3 Foderlægemidler og virksomhedernes ansvar

​​​​Landbrug og andre fodervirksomheder, der fremstiller, opbevarer, transporterer eller markedsfører foderlægemidler eller mellemprodukter, er ansvarlige for at efterleve relevante bestemmelser i foderlægemiddelforordningen. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 2, stk. 1 

Fodervirksomhederne, herunder landbrug, skal samtidig efterleve øvrig foderlovgivning vedrørende fremstilling, opbevaring, transport og markedsføring. 

Foderlægemiddelforordningen fastlægger en række generelle forpligtelser for fremstilling, opbevaring, transport og markedsføring. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 4 og bilag I
 

Se mere:   

66.4. Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion
67.   Faciliteter og udstyr på fodervirksomhed efter primærproduktion
68.   Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion
70.2. Transport af foder uden for fodervirksomheden efter primærproduktion
71.   Opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion
72.   Produktion af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion
74.   System til kontrol af aktiviteter og foder i fodervirksomheder efter primærproduktion
75.   Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter - fodervirksomheder efter primærproduktion

Foderlægemiddelforordningen fastlægger særlige bestemmelser for foderlægemidler og mellemprodukters sammensætning og homogenitet. Det betyder, at der er krav til hvilke veterinære lægemidler, der må anvendes til produktion af foderlægemidler, ligesom der er krav til, at de veterinære lægemidler skal være tilstrækkeligt fordelt i det endelige foderlægemiddelsprodukt. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 5 og artikel 6 

Se mere i afsnit 72.3 Sammensætning og homogenitet ved produktion af foderlægemidler

Foderlægemiddelforordningen fastlægger særlige regler for foderlægemidlers og mellemprodukters markedsføring med hensyn til mærkning, emballage og reklame.

Foderlægemiddelforordningen, artikel 9, artikel 10 og artikel 11

Læs om mærkning og reklame i afsnit 28.12 Mærkning af foderlægemidler og mellemprodukter

Læs om emballage i afsnit 19.4 Pakning af foderlægemidler og mellemprodukter

Foderlægemiddelforordningen fastlægger bestemmelser om, at fodervirksomhederne skal registrere data for at muliggøre effektiv sporing af produkterne og deres indhold.

Foderlægemiddelforordningen, bilag 1, afdeling 6 

Se mere:

77. 3 Særligt om sporbarhed af foderlægemidler m.v

Landbrug, som fremstiller foderlægemidler til egen bedrift, og andre fodervirksomheder med aktiviter relateret til foderlægemidler eller mellemprodukter skal godkendes eller registreres.

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13

Foderbekendtgørelsen, § 16, stk.1 og 2 

Registreringskravet gælder virksomheder med detailhandel af foderlægemidler til selskabsdyr, f.eks.​​ dyrlægevirksomheder. 

Se mere om krav til godkendelse og registrering:

93. Godkendelse og registrering af aktivitet med foderlægemidler m.v. 

Visse aktiviteter med foderlægemidler og mellemprodukter udløser hverken krav om godkendelse eller registrering. 

Se mere:

82.10 Særlige aktiviteter med foderlægemidler og mellemprodukter – ingen registrering


38.4 Krydskontaminering af virksomme stoffer fra foderlægemidler til andet foder

​Krydskontaminering kan forekomme under fremstilling, forarbejdning, opbevaring eller transport af foder, når der anvendes samme produktions- og forarbejdningsudstyr, herunder for mobile blandere, opbevaringsfaciliteter eller transportmidler til foder med forskellige bestanddele. Begrebet krydskontaminering betegner overførsel af spor af et virksomt stof indeholdt i et foderlægemiddel til andet foder. 

Ledere af foderstofvirksomheder, der fremstiller, opbevarer, transporterer eller markedsfører foderlægemidler eller mellemprodukter, skal træffe foranstaltninger for at undgå krydskontaminering. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 7, stk. 1 

For at beskytte dyrs og menneskers sundhed og miljøet kan der fastsættes maksimumsgrænser for krydskontaminering med virksomme stoffer i ikkemålfoder. Det fremgår af foderlægemiddelforordningen, at EU-Kommissionen

  • vil vedtage specifikke maksimumsgrænser for krydskontaminering med antimikrobielle stoffer nævnt i bilag II i samme forordning, senest 28. januar 2023.
  • kan vedtage specifikke maksimumsgrænser for krydskontaminering med øvrige virksomme stoffer 

medmindre sådanne grænser allerede er indført i overensstemmelse med direktiv 2002/32 af 7. maj 2002 om uønskede stoffer i foderstoffer, hvori der bl.a. er fastsat grænseværdier for uundgåeligt overslæb af en række fodertilsætningsstoffer godkendt i kategorien coccidiostatika og histomonostatika. 

Der er endnu ikke fastsat maksimumsgrænser. Indtil EU-Kommissionen, i samarbejde med EFSA, har fastsat maksimumsgrænser for krydskontaminering, kan der anvendes nationale maksimumsgrænser. I Danmark er der pt. ikke indført nationale maksimumsgrænser for krydskontaminering med virksomme stoffer til andet foder. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 7, stk. 2, 3 og 5, samt bilag II. 

Hvis det virksomme stof i foderlægemidlet også er et fodertilsætningsstof, gælder den maksimumsgrænseværdi for krydskontaminering i ikkemålfoder, som er fastsat for fodertilsætningsstoffet i fuldfoder. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 7, stk. 4

Se mere:

71.4  Adskillelse af foder og tiltag mod krydsforurening og overslæb på fodervirksomheder efter primærproduktion

71.5  Særligt om overslæb af coccidiostatika og veterinære lægemidler på fodervirksomheder efter primærproduktion

72.2  Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduktion 

Virksomheder, der producerer foderlægemidler, skal have procedurer baseret på HACCP-principperne, som tager afsæt i en risikoanalyse. I sin risikovurdering skal virksomheden have forholdt sig til faren for krydskontaminering og taget stilling til, hvordan krydskontaminering af lægemiddel fra et produkt til et andet begrænses mest muligt. I den forbindelse vurderer Fødevarestyrelsen, at krydskontaminering af foderlægemidler som udgangspunkt bør være identificeret som en fare, der skal styres med et kritisk kontrolpunkt. 

Foderhygiejneforordningen, artikel 6 

Læs mere i afsnit 78 HACCP-system på fodervirksomheder og afsnit 72.2 Produktion og risiko for krydsforurening på fodervirksomheder efter primærproduktion​.