Gå til navigation Gå til hovedindhold

Du er her:

38.3 Foderlægemidler og virksomhedernes ansvar

 

​​​​Landbrug og andre fodervirksomheder, der fremstiller, opbevarer, transporterer eller markedsfører foderlægemidler eller mellemprodukter, er ansvarlige for at efterleve relevante bestemmelser i foderlægemiddelforordningen. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 2, stk. 1 

Fodervirksomhederne, herunder landbrug, skal samtidig efterleve øvrig foderlovgivning vedrørende fremstilling, opbevaring, transport og markedsføring. 

Foderlægemiddelforordningen fastlægger en række generelle forpligtelser for fremstilling, opbevaring, transport og markedsføring. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 4 og bilag I
 

Se mere:   

66.4. Personale på fodervirksomheder efter primærproduktion
67.   Faciliteter og udstyr på fodervirksomhed efter primærproduktion
68.   Rengøring og renholdelse på fodervirksomheder efter primærproduktion
70.2. Transport af foder uden for fodervirksomheden efter primærproduktion
71.   Opbevaring af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion
72.   Produktion af foder på fodervirksomheder efter primærproduktion
74.   System til kontrol af aktiviteter og foder i fodervirksomheder efter primærproduktion
75.   Reklamationer og tilbagekaldelse af produkter - fodervirksomheder efter primærproduktion

Foderlægemiddelforordningen fastlægger særlige bestemmelser for foderlægemidler og mellemprodukters sammensætning og homogenitet. Det betyder, at der er krav til hvilke veterinære lægemidler, der må anvendes til produktion af foderlægemidler, ligesom der er krav til, at de veterinære lægemidler skal være tilstrækkeligt fordelt i det endelige foderlægemiddelsprodukt. 

Foderlægemiddelforordningen, artikel 5 og artikel 6 

Se mere i afsnit 72.3 Sammensætning og homogenitet ved produktion af foderlægemidler

Foderlægemiddelforordningen fastlægger særlige regler for foderlægemidlers og mellemprodukters markedsføring med hensyn til mærkning, emballage og reklame.

Foderlægemiddelforordningen, artikel 9, artikel 10 og artikel 11

Læs om mærkning og reklame i afsnit 28.12 Mærkning af foderlægemidler og mellemprodukter

Læs om emballage i afsnit 19.4 Pakning af foderlægemidler og mellemprodukter

Foderlægemiddelforordningen fastlægger bestemmelser om, at fodervirksomhederne skal registrere data for at muliggøre effektiv sporing af produkterne og deres indhold.

Foderlægemiddelforordningen, bilag 1, afdeling 6 

Se mere:

77. 3 Særligt om sporbarhed af foderlægemidler m.v

Landbrug, som fremstiller foderlægemidler til egen bedrift, og andre fodervirksomheder med aktiviter relateret til foderlægemidler eller mellemprodukter skal godkendes eller registreres.

Foderlægemiddelforordningen, artikel 13

Foderbekendtgørelsen, § 16, stk.1 og 2 

Registreringskravet gælder virksomheder med detailhandel af foderlægemidler til selskabsdyr, f.eks.​​ dyrlægevirksomheder. 

Se mere om krav til godkendelse og registrering:

93. Godkendelse og registrering af aktivitet med foderlægemidler m.v. 

Visse aktiviteter med foderlægemidler og mellemprodukter udløser hverken krav om godkendelse eller registrering. 

Se mere:

82.10 Særlige aktiviteter med foderlægemidler og mellemprodukter – ingen registrering